I i II SEMESTAR

(I godina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I -Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

12.03.2018.

12.04.2018.

16.04.2018.

25.04.2018.

Ponedeljak

Četvrtak

Ponedeljak

Srijeda

12:30-13:15h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Zoran M. Milošević

12.03.2018.

12.04.2018.

16.04.2018.

25.04.2018.

Ponedeljak

Četvrtak

Ponedeljak

Srijeda

11:00-11:45h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

Izborni predmeti

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

03.03.2018.

24.03.2018.

14.04.2018.

05.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

 

B/H/S jezici*

Prof.dr Drago Tešanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

12.03.2018.

12.04.2018.

16.04.2018.

25.04.2018.

Ponedeljak

Četvrtak

Ponedeljak

Srijeda

11:45-12:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

23.03.2018.

06.04.2018.

12.05.2018.

Petak

Petak

Subota

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Geopolitika

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

02.03.2018.

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

01.03.2018.

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Socijalni rad)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

Predavanja su održ.ana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

02.03.2018.

03.03.2018.

16.03.2018.

17.03.2018.

13.04.2018.

14.04.2018.

27.04.2018.

28.04.2018.

11.05.2018.

12.05.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

17:00-19:00h

14:00-16:00h

17:00-19:00h

14:00-16:00h

17:00-19:00h

14:00-16:00h

17:00-19:00h

14:00-16:00h

17:00-19:00h

14:00-16:00h

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

10.03.2018.

24.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

05.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Uvod u socijalnu politiku

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

konsultacije

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija porodice*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Radno pravo*

Prof. dr Brana Komljenović

21.03.2018.

05.04.2018.

19.04.2018.

03.05.2018.

17.05.2018.

31.05.2018.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11:00-13:00h

11:00-13:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

E-uprava*

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Socijalni rad)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

01.03.2018.

16.03.2018.

27.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

24.04.2018.

04.05.2018.

15.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Petak

Utorak

Petak

Petak

Petak

Utorak

Petak

Utorak

Četvrtak

14:00-17:00h

16:30-18:30h

16:30-18:30h

17:00-18:00h

16:00-17:30h

16:30-18:30h

10:00-13:00h

16:30-18:30h

10:00-13:00h

17:00-18:30h

Socijalni rad sa djecom i porodicom

 

 

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

konsultacije

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Izborni predmeti

Mentalno zdravlje*

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

03.03.2018.

10.03.2018.

17.03.2018.

24.03.2018.

31.03.2018.

07.04.2018.

14.04.2018.

21.04.2018.

28.04.2018.

05.05.2018.

12.05.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

10:00-13:00h

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

konsultacije

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Upravno pravo*

Doc. dr Albina Abidović

05.03.2018.

12.03.2018.

19.03.2018.

26.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

16.04.2018.

23.04.2018.

07.05.2018.

14.05.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h