STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

 

 

 

 

Računarska tehnika

Prof. dr Halid Žigić

02.11.2018.

Petak

14.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

 

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika *

...

 

 

 

 

Računari u nastavi fizike *

Doc. dr Goran Popović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

03.11.2018.

Subota

09.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

 

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Matematika II

...

 

 

 

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Analitička geometrija

...

 

 

 

 

Izborni predmeti

Istorija matematika i fizike *

Prof. dr Ivan Balta

02.11.2018.

Petak

13.30h

 

Diskretna matematika *

Prof.dr Radoslav Galić

07.11.2018.

Srijeda

10.00.h

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

24.11.2018.

Subota

09.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

03.11.2018.

Subota

09.00h

 

Matematika III

...

 

 

 

 

Geometrija

....

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

03.11.2018.

Subota

09.00h

 

Izborni predmeti

Fizika okoline *

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Didaktika *

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Opšta psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

09.11.2018.

Petak

13.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

...

 

 

 

 

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike *

...

 

 

 

 

Algebarske strukture *

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Metrologija *

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti