STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

09.04.2019.

Utorak

15.15h

 

Matematika I

vježbe

*

 

 

 

 

Računarska tehnika

Prof.dr Halid Žigić

20.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Doc. dr Alija Muhibić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika *

...

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Računari u nastavi fizike *

Doc. dr Goran Popović

20.04.2019.

Subota

11.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

04.04.2019.

Četvrtak

16.00h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

...

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Aplikativni softver

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Analitička geometrija

...

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istorija matematike i fizike *

Prof.dr Ivan Balta

05.04.2019.

Petak

15.00h

 

Diskretna matematika *

Prof.dr Radoslav Galić

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

20.04.2019.

Subota

11.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Matematika III

...

09.04.2019.

Utorak

15.15h

 

Matematika III

vježbe

*

 

 

 

 

Geometrija

....

09.04.2019.

Utorak

15.15h

 

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Fizika okoline *

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

04.04.2019.

Četvrtak

16.00h

 

Didaktika *

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Opšta psihologija *

Prof. dr Refik Ćatić

13.04.2019.

Subota

10.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

...

09.04.2019.

Utorak

15.15h

 

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

13.04.2019.

Subota

16.30h

 

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike *

...

09.04.2019.

Utorak

15.15h

 

Algebarske strukture *

Prof.dr Radoslav Galić

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

 

Metrologija *

Prof. dr Ivan Balta

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti