STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

04.09.2018.

18.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

16.00h

 

Računarska tehnika

Prof. dr Halid Žigić

10.09.2018.

24.09.2018.

12.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

10:00h

10:00h

14.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

06.09.2018.

27.09.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.09.2018.

29.09.2018.

15.09.2018.

Subota

Subota

Subota

12:00h

12:00h

15.00h

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

12.09.2018.

27.09.2018.

Srijeda

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

06.09.2018.

20.08.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

13.00h

13.00h

14.00h

 

Vjerovatnoća i statistika *

...

04.09.2018.

18.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

16.00h

 

Računari u nastavi fizike *

Doc. dr Goran Popović

08.09.2018.

22.09.2018.

13.10.2018.

Subota

Subota

Subota

11:00h

11:00h

12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

06.09.2018.

27.09.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

...

04.09.2018.

18.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

16.00h

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

06.09.2018.

20.08.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

15.00h

15.00h

14.00h

 

Analitička geometrija

...

04.09.2018.

18.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

16.00h

 

Izborni predmeti

Istorija matematika i fizike *

%

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Diskretna matematika *

Prof.dr Radoslav Galić

12.09.2018.

27.09.2018.

Srijeda

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

08.09.2018.

22.09.2018.

13.10.2018.

Subota

Subota

Subota

11:00h

11:00h

12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Matematika III

...

04.09.2018.

18.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

16.00h

 

Geometrija

....

04.09.2018.

18.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

16.00h

 

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Prof.dr Refik Ćatić

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

04.09.2018.

19.09.2018.

Utorak

Srijeda

15.00h

15.00h

 

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Fizika okoline *

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

06.09.2018.

27.09.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Didaktika *

Prof.dr Husejn Musić

15.09.2018.

29.09.2018.

06.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

14.00h

 

Opšta psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

...

04.09.2018.

18.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

16.00h

 

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.09.2018.

29.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

12:00h

12:00h

15.00h

 

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

12.09.2018.

27.09.2018.

Srijeda

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

06.09.2018.

27.09.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

12.09.2018.

27.09.2018.

Srijeda

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike *

...

04.09.2018.

18.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

16.00h

 

Algebarske strukture *

Prof.dr Radoslav Galić

12.09.2018.

27.09.2018.

Srijeda

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Metrologija *

%

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti