STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika I

vježbe

*

 

 

 

 

Računarska tehnika

Prof. dr Halid Žigić

26.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

24.10.2019.

14.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

16.00h

 

Nove IKT tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

14.00h

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

10.10.2019.

28.10.2019.

Četvrtak

Ponedeljak

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Vjerovatnoća i statistika *

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Računari u nastavi fizike*

Doc. dr Goran Popović

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

10.30h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

24.10.2019.

14.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

16.00h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

19.10.2019.

23.11.2019.

Subota

Subota

13.00h

11.30h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

 

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika II vježbe

 

 

 

 

 

Aplikativni softver

Prof. dr Halid Žigić

17.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

13.00h

 

Analitička geometrija

 

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

 

Istorija matematike i fizike *

Prof. dr Ivan Balta

18.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

12.30h

 

Diskretna matematika *

Prof. dr Radoslav Galić

10.10.2019.

28.10.2019.

Četvrtak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

10.30h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc. dr Alija Muhibić

19.10.2019.

23.11.2019.

Subota

Subota

13.00h

11.30h

 

Matematika III

 

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika III vježbe

 

 

 

 

 

Geometrija

 

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Prof. dr Refik Ćatić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Statistička fizika

Prof. dr Jugoslav Stahov

04.10.2019.

Petak

15.00h

 

Atomska fizika

Doc. dr Alija Muhibić

19.10.2019.

23.11.2019.

Subota

Subota

13.00h

11.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline *

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

24.10.2019.

14.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

16.00h

 

Didaktika *

Prof. dr Husejn Musić

12.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

14.00h

14.00h

 

Opšta psihologija *

Prof. dr Refik Ćatić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

 

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Internet

Prof. dr Zvezdan Stojanović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

14.00h

 

Linearna algebra II

Prof. dr Radoslav Galić

10.10.2019.

28.10.2019.

Četvrtak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

24.10.2019.

14.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

16.00h

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

10.10.2019.

28.10.2019.

Četvrtak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike *

***

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Algebarske strukture *

Prof. dr Radoslav Galić

10.10.2019.

28.10.2019.

Četvrtak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Metrologija *

Prof. dr Ivan Balta

18.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

12.30h