STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

12.06.2018.

26.06.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Računarska tehnika

Doc.dr Momčilo Kokić

04.06.2018.

25.06.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

28.06.2018.

13.07.2018.

Četvrtak

Petak

15:00h

15:00h

 

Vjerovatnoća i statistika *

...

12.06.2018.

26.06.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Računari u nastavi fizike *

Doc. dr Goran Popović

16.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

16.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

11:15h

11:15h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

...

19.06.2018.

03.07.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

15:00h

15:00h

 

Analitička geometrija

...

19.06.2018.

03.07.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Izborni predmeti

Istorija matematika i fizike *

%

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

Diskretna matematika *

Prof.dr Radoslav Galić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

16.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

16.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Matematika III

...

12.06.2018.

26.06.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Geometrija

....

12.06.2018.

26.06.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Prof.dr Refik Ćatić

08.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

04.06.2018.

25.06.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00h

16:00h

 

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

16.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Fizika okoline *

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Didaktika *

Prof.dr Husejn Musić

23.06.2018.

21.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Opšta psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

08.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

...

19.06.2018.

03.07.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike *

...

19.06.2018.

03.07.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Algebarske strukture *

Prof.dr Radoslav Galić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Metrologija *

%

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti