EVROPSKI UNIVERZITET UČESTVOVAO NA PRVOM SAJMU ZDRAVLJA I ZDRAVOG NAČINA ŽIVOTA U BIJELJINI


Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je 26. i 27. oktobra 2017.godine održan Prvi sajam zdravlja i zdravog načina života u Bijeljini na kojem je uzeo učešće i Evropski univerzitet. Sajam je održan u Etno selu Stanišici, u svečanom salonu Moskva.

Pored izložbenog dijela, na Sajmu je organizovan i simpozijum pod nazivom Savremeni izazovi u medicini, na kojem su kao predavači učestvovali mnogi referentni stručnjaci –  profesori, doktori, predstavnici zdravstvenih ustanova i drugi. Na simpozijumu je profesorica Univerziteta doc. dr. Dobrila Regoje izložila svoj rad pod nazivom Oralno zdravlje i kardiovaskularne bolesti. Pored toga, profesorica Regoje je uspješno prezentovala studijske programe Fakulteta zdravstvenih nauka i Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta svim zainteresovanim posjetiocima sajma i predstavila novi udžbenik Univerziteta Anatomija čovjeka, autora prof. dr. Slobodana Marinkovića.

Na simpozijumu je, pored ostalih, svoj rad izložila i studentica doktoskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta, mr. Marina Ahmetbegović na temu Dekubitalne lezije kao posljedica hipoperfuzije tkiva. Održana su i druga jako zanimljiva predavanja.

Evropski univerzitet na sajmu su predstavili i studenti Fakulteta zdravstvenih nauka, koji su organizovali zanimljivu akciju Mijenjam cigaretu za jabuku i promovisali zdrav način života.

 

Kapitalni doprinos pravnoj nauci


Nedavno je u Kotoru promovisano kapitalno djelo, “Komentar krivičnog zakonika Crne Gore”, četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, autora prof. dr Ljubiše Lazarevića, akademika Vesne Vučković i akademika Branka Vučkovića.

Obavještenje za javnost 30.10.2017. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Terapija dijabetes mellitusa, kandidatkinje Anide Avdičević, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

DR. ILIJA STOJANOVIĆ IZABRAN ZA ČLANA UREĐIVAČKOG ODBORA ČASOPISA SCIENCE PUBLISHING GROUP U NJU JORKU


Početkom septembra ove godine je spoljni saradnik Evropskog univerziteta dr. Ilija Stojanović izabran za člana uređivačkog odbora Naučnog časopisa za poslovanje i menadžment (engl. Science Journal of Business and Management). Izdavač ovog časopisa je Science Publishing Group sa sjedištem u Nju Jorku, SAD (engl. New York, USA), nezavisni međunarodni izdavač u okviru kojeg se izdaje preko 110 časopisa otvorenog pristupa i recenziranih časopisa pokrivajući veliki broj akademskih disciplina. Sa uredničkim timom koji se sastoji od nekoliko vodećih istraživača na svijetu, Science Publishing Group komunicira naučna otkrića sa preko 175 zemalja. Science Journal of Business and Management objavljuje originalne istraživačke radove u svim oblastima vezanim za korporativno upravljanje, upravljanje ljudskim resursima, strateško upravljanje, preduzetništvo, marketing, e-poslovanje, usluge, upravljanje informacionim tehnologijama, upravljanje proizvodnjom i operacijama, finansijski menadžment, menadžersku ekonomiju i slično.

Rezultati ispita – Uvod u pravo, Ustavno pravo i Radno pravo


Rezultati ispita održanih 26.10.2017. godine

 

Uvod u pravo

 

Redni broj Broj indeksa Ocjena – brojna, slovna i opisna Broj osvojenih bodova
1. 018/16-OP 8 (osam) – C- prosječan 80
2. 008/15-FO 5 (pet) – F – ne zadovoljava 22
3. 025/15-FO 5 (pet) – F – ne zadovoljava 24

 

Ustavno pravo

 

Redni broj Broj indeksa Ocjena – brojna, slovna i opisna Broj osvojenih bodova
1. 041/14-OP 6 (šest) – E – zadovoljava minimalne kriterijume 66
2. 013/16-SR 6 (šest) – E – zadovoljava minimalne kriterijume 66
3. 025/15-FO 5 (pet) – F – ne zadovoljava 0
4. 074/15-FO 5 (pet) – F – ne zadovoljava 23
5. 033/15-BP 5 (pet) – F – ne zadovoljava 10
6. 012/16-SR 5 (pet) – F – ne zadovoljava 10
7. 021/14-FO 5 (pet) – F – ne zadovoljava 6
8. 017/15-FO 5 (pet) – F – ne zadovoljava 0

 

Radno pravo

 

Redni broj Broj indeksa Ocjena – brojna, slovna i opisna Broj osvojenih bodova
1. 066/15-OP 8 (osam) – C- prosječan 84
2. 034/15-OP 8 (osam) – C- prosječan 80
3. 051/15-OP 7 (sedam) – D – općenito dobar 70
4. 048/13-OP 6 (šest) – E – zadovoljava minimalne kriterijume 63

 

Usmeni ispit održaće se u četvrtak, 2.11.2017. godine, početkom u 16.00 sati.

Obavještenje za javnost 28.10.2017. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Zonska koordinacija rada svjetlosnih signala, kandidata Dragana Janjića, studenta magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Saobraćaj, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 08.10.2017. godine do 25.10.2017. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj 908-2/17 od 28.10.2017. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za 03.11.2017. godine sa početkom u 14.30 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Obavještenje za javnost 28.10.2017. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Zonska koordinacija rada svjetlosnih signala, kandidata Dragana Janjića, studenta magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Saobraćaj, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 08.10.2017. godine do 25.10.2017. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj 908-2/17 od 28.10.2017. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za 03.11.2017. godine sa početkom u 14.30 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Obavještenje za studente kojima su ostala najviše dva nepoložena predmeta kao uslov za prelazak u narednu godinu


Studentima, kojima su ostala najviše dva nepoložena predmeta kao uslov za prelazak u narednu godinu, odobravaju se socijalni rokovi. Studenti se pozivaju da prijave koje predmete žele polagati. Ispitni temini će se zakazati samo za one predmete za koje ima prijavljenih studenata. Prijave se podnose studentskoj službi putem e-maila (studentskasluzba@evropskiuniverzitet-brcko.com), obavještavanjem studentske službe putem telefona (049 590 605 / 610), ili podnošenjem zahtjeva lično u studentskoj službi. Prijave se mogu ponositi od 30.10. do 4.11.2017. godine.

Ispitni termini će biti objavljeni na web-stranici Univerziteta.

S poštovanjem,

Studentska služba Evropskog univerziteta