Informacije

Kontakt – nastavnici i saradnici

Univerzitetski profesori Akademici Akademik prof.dr Ivan Balta Biografija Google Scholar ivanjbalta@gmail.com Akademik prof.dr Mladen Bodiroža Biografija Google Scholar akademikmladenbodiroza@gmail.com Akademik prof. dr Rudika Gmajnić Biografija Google Scholar rudika.gmajnic01@gmail.com Akademik prof.dr Branimir Mikić Biografija Google Scholar branotuzla@gmail.com Akademik prof.dr Zoran Milošević Biografija Google Scholar zoran.milosevic@yandex.com Akademik prof. drMile Petrović Biografija Google Scholar petrovic.mile@yahoo.com Akademik prof.dr Nedeljko Stanković Biografija Google Scholar stankovicnedeljko@gmail.com Akademik prof.dr Dževad Termiz Biografija Google Scholar dzevad.termiz@fpn.unsa.ba Akademik prof. dr Branko Vučković Biografija Google Scholar branko.vuckovic@sudstvo.me Akademik prof.dr Vesna Vučković Biografija Google Scholar vesna.vuckovic@sudstvo.me Akademik prof.dr Nikola Ilanković Biografija Google Scholar nikolanilankovic@gmail.com Akademik Univ.Prof. Dr.phil. Dr.habil. rer.oec. Dr.h.c. Wolfgang Rohrbach Biografija Google Scholar Profesori Dr....

Svrseni studenti

Prezime i ime Fakultet- smjer Ciklus Slika Musić Dženana Ekonomski fakultet II Đurak Irena Ekonomski fakultet – Opšti smjer I Mešić Nihada Ekonomski fakultet – Opšti smjer I Savković Bojan Ekonomski fakultet – Opšti smjer I Janković Sandra Pedagoški fakultet – Geografija I Lipjankić Alen Pedagoški fakultet – Informatika i tehnika I Dervić Prša Emina Pedagoški fakultet – Matematika i fizika I Dizdarević Emina Pedagoški fakultet – Razredna nastava opšti smjer I Maida Hodžić Pedagoški fakultet – Vaspitač predškolskih ustanova I Šarić Jelka Pravni fakultet – Opšte...

Biblioteka

Univerzitetska biblioteka Biblioteka Evropskog univerziteta u Brčkom osnovana je 2011. godine. Namijenjena je potrebama naučnog i obrazovnog rada. Najveći broj knjiga i publikacija je iz oblasti: književnosti, ekonomije, zdravstva, prava, matematike, informatike, sporta i drugih oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu. Biblioteka posjeduje u svom knjižnom fondu i stručne publikacije na stranim jezicima, kao i knjige iz...

Riječ prorektora

ZNANOST I MEĐUNARODNA SURADNJA Akademik prof. dr Rudika Gmajnić Države i pojedinci regije jugoistočne i istočne Evrope, nalaze se u procesu promjena, reformi i prilagodbe koje uobičajeno nazivamo “tranzicija”. To najčešće znači proces uspostave građanskog demokratskom društva, vladavine prava, tržišne privrede i privatnog vlasništva. Da bi uspješno prebrodili tranzicijsko vrijeme treba pripremiti i realizirati velike pakete društvenih...

Konkursi

Konkurs za izbor akademskog osobljaKonkurs za upis studenata u 2023-2024. godinuDodatni konkurs za upis studenata u 2022-2023. godinuOdluka o raspisivanju konkursa za izbor u zvanja oktobar 2022.godineKonkurs za izbor u zvanja oktobar 2022. godineKonkurs za upis studenata u 2022-2023. godinuOdluka o raspisivanju konkursa za izbor u zvanja mart 2022. godineKonkurs za izbor u zvanja mart...

trenerska skola

Trenerska skola

Stručno osposobljavanje je poseban vid edukacije kadrova u sportu. Iako ne pripada sistemu redovnog formalnog obrazovanja, poput onog na sportskim fakultetima ili strukovnim školama, proces stručnog osposobljavanja omogućava sticanje legitimnih dokumenata (certifikata) kojima se ostvaruje pravo na obavljanje velikog broja sportskih zanimanja. Ovaj model sticanja zakonskog prava na rad u sportu, prije svega trenerski rad, namijenjen je onim licima koja samo...

trenerska skola

Trenerska skola

Stručno osposobljavanje je poseban vid edukacije kadrova u sportu. Iako ne pripada sistemu redovnog formalnog obrazovanja, poput onog na sportskim fakultetima ili strukovnim školama, proces stručnog osposobljavanja omogućava sticanje legitimnih dokumenata (certifikata) kojima se ostvaruje pravo na obavljanje velikog broja sportskih zanimanja. Ovaj model sticanja zakonskog prava na rad u sportu, prije svega trenerski rad, namijenjen je onim licima koja samo...

Obrasci za studente

UPISObrazac UL - Upisni listObrazac PL - Prijavni listObrazac SL - Semestralni listZahtjev za priznavanje inostrane kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanjaInstrukcije za plaćanje iz inostranstva STRUČNA PRAKSAUputstvo o sprovođenju stručne prakseObrazac DR (Dnevnik rada) Obrazac PZ (Prijava za Fakultet zdravstvenih nauka) Obrazac PT (Prijava za Tehnički fakultet)Obrazac PP (Prijava za Pedagoški fakultet)UPUTSTVO ZA IZRADU ZAVRŠNIH I DRUGIH RADOVA NA UNIVERZITETUUputstvo...

Riječ rektora

Poštovani sadašnji i budući studenti, Evropski univerzitet osnovan je 2011. godine, kada se uvidjelo da je Brčko distriktu i širem okruženju potrebna jedna moderno koncipirana visokoškolska institucija. Djelatnost kojom se Univerzitet bavi je od javnog interesa i odvija se u skladu sa propisanim normama. Na Univerzitetu se, u okviru šest fakulteta, na sva tri nivoa...

Pedagoski fakultet

Misija Misija Pedagoškog fakulteta je da doprinese razvoju savremenog društva putem: obrazovanja visoko profesionalnog prosvetnog kadra,unapređivanja teorije i prakse vaspitanja i obrazovanja i organizovanja i sprovođenja istraživanja zasnovanih na najvišim stepenima naučno- istraživačkog rada Vizija    Pedagoški  fakultet  viziju  svog  razvoja  zasniva  na  jednovekovnoj  tradiciji neprestanog ulaganja u znanje i kvalitet obrazovanja i savremenim tokovima i...

Translate »
Menu