PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

Osnovi opšte forenzike

Doc. dr Biljana Dimitrić

31.10.2019.

Četvrtak

14.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof. dr Ranka Kubiček

29.10.2019.

Utorak

12.00h

 

Forenzička patologija

*

01.11.2019.

Petak

11.00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc. dr Dario Galić

07.10.2019.

11.11.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

14.00h

 

Osnovi forenzičke biologije*

Prof. dr Jasminka H.Halilović

04.11.2019.

Ponedeljak

11.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof. dr Jasminka H. Halilović

04.11.2019.

Ponedeljak

11.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

04.11.2019.

Ponedeljak

11.00h

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija *

Prof. dr Marković Miloš

31.10.2019.

Četvrtak

10.00h

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom *

Prof. dr Nikola Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

Sudska toksikologija

Prof. dr Mustafa Burgić

10.10.2019.

Četvrtak

13.00h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Prof. dr Marković Miloš

31.10.2019.

Četvrtak

10.00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

Forenzičko računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

18.10.2019.

08.11.2019.

Četvrtak

Petak

14.00h

14.00h

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka H.Halilović

04.11.2019.

Ponedeljak

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof. dr Ranka Kubiček

29.10.2019.

Utorak

12.00h

 

Toksikologija hrane *

Prof. dr Mustafa Burgić

10.10.2019.

Četvrtak

13.00h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc. dr Biljana Dimitrić

31.10.2019.

Četvrtak

14.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

 

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

Forenzična analiza dokumenata

Doc. dr Biljana Dimitrić

31.10.2019.

Četvrtak

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

28.10.2019.

14.11.2019.

Ponedeljak

Četvrtak

16.30h

16.30h

 

Forenzička balistika

Doc.dr Biljana Dimitrić

31.10.2019.

Četvrtak

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzična obrada tragova na mjestu zločina*

Prof. dr Marković Miloš

31.10.2019.

Četvrtak

10.00h

 

Forenzična antropologija*

Prof.dr Jasminka H.Halilović

04.11.2019.

Ponedeljak

11.00h

 

Forenzična i odštetna odgovornost *

Prof. dr Brana Komljenović

06.11.2019.

Srijeda

10.00h