PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

13.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Osnovi opšte forenzike

Doc. dr Biljana Dimitrić

13.06.2019.

04.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

28.06.2019.

12.07.2019.

03.09.2019.

16.09.2019.

Petak

Petak

Utorak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.06.2019.

02.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof. dr Kadrija Hasanović

20.06.2019.

18.07.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

11.00h

 

Forenzička patologija

*

01.07.2019.

19.07.2019.

10.09.2019.

26.09.2019.

Ponedeljak

Petak

Utorak

Četvrtak

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

25.06.2019.

09.07.2019.

03.09.2019.

17.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc. dr Dario Galić

10.06.2019.

01.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Osnovi forenzičke biologije*

Prof. dr Jasminka H.Halilović

09.07.2019.

23.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

13.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof. dr Jasminka H. Halilović

09.07.2019.

23.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

28.06.2019.

12.07.2019.

03.09.2019.

16.09.2019.

Petak

Petak

Utorak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.06.2019.

02.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

21.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Petak

Petak

Četvrtak

Utorak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

09.07.2019.

23.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

21.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Petak

Petak

Četvrtak

Utorak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija *

Doc. dr Dubravko Derk

15.06.2019.

02.07.2019.

07.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Utorak

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

21.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Petak

Petak

Četvrtak

Utorak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom *

Prof. dr Nikola Ilanković

29.06.2019.

20.07.2019.

14.09.2019.

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

10.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

21.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Petak

Petak

Četvrtak

Utorak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Sudska toksikologija

Prof. dr Mustafa Burgić

06.06.2019.

04.07.2019.

19.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Doc. dr Dubravko Derk

15.06.2019.

02.07.2019.

07.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Utorak

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

13.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Forenzičko računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

27.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka H.Halilović

09.07.2019.

23.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof. dr Kadrija Hasanović

20.06.2019.

18.07.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

11.00h

 

Toksikologija hrane *

Prof. dr Mustafa Burgić

06.06.2019.

04.07.2019.

19.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc. dr Biljana Dimitrić

13.06.2019.

04.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

 

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof. dr Zoran Milošević

25.06.2019.

09.07.2019.

03.09.2019.

17.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

21.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Petak

Petak

Četvrtak

Utorak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Forenzična analiza dokumenata

Doc. dr Biljana Dimitrić

13.06.2019.

04.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

08.06.2019.

09.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Subota

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

16.30h

16.30h

16.30h

 

Forenzička balistika

Doc.dr Biljana Dimitrić

13.06.2019.

04.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzična obrada tragova na mjestu zločina*

Doc.dr Dubravko Derk

15.06.2019.

02.07.2019.

07.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Utorak

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Forenzična antropologija*

Prof.dr Jasminka H.Halilović

09.07.2019.

23.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Forenzična i odštetna odgovornost *

Prof. dr Brana Komljenović

10.06.2019.

26.06.2019.

16.09.2019.

30.09.2019.

Ponedeljak

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h