Evropski univerzitet Brčko distrikt

Obavještenje za javnost 25.09.2021. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod Uloga nastavnika u suzbijanju konflikata i svađa među djecom mlađeg školskog uzrasta, kandidata Amira Abidovića, studenta magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Pedagogija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju...

Studentica medicine Adna Hanić postala ambasador najvećeg kongresa studenata u Istočnoj Evropi

BiH ima svog predstavnika na najvećem kongresu studenata u Istočnoj Evropi. Studentica Evropskog univerziteta "Kallos" Tuzla sa Medicinskog fakulteta Adna Hanić postala je Ambasador BIMCO-a 2021. BIMCO je najveći internacionalni medicinski i farmaceutski Kongres studenata i mladih znanstvenika u Istočnoj Evropi. Adna Hanić je ostvarila saradnju sa Incision BIH kao ambasador ispred...

IN MEMORIAM

Doc. dr. Boro Dakić  (8.01.1956. – 22.09.2021.) Tužnog srca objavljujemo vijest da je naš uvaženi profesor dr. Boro Dakić preminuo dana 22.09.2021. godine. Dr. Bоrо Dаkić, dipl. inž. sаоbraćaj, rоđеn  je 8.01.1956. gоdinе u Pоdgоriјi, оpštinа Mrkоnjić Grаd. Оsmоgоdišnju škоlu zаvršiо је u Bаrаćimа, а gimnаziјu u Јајcu (sа оdličnim uspјеhоm)....

Matematika – rezultati ispita

Rezultati pismenog-usmenog ispita od utorka, 21.9.2021 Rezultati pismenog MATEMATIKA I 1. 031/19-GRO 6 Rezultati usmenog MATEMATIKE 1. 013/20-BS 6 MATEMATIKE II 1. 001/20-GGE 6 2. 036/20-DM 6 3. 030/20-MHT 6 Nisu položili : 1. 033/20-ITM 5 2. 038/20-RI 5 3. 011/20-GGE 5 MATEMATIKE I 1. 015/20-GGE 6 2. 032/20-DM 6 GEOMETRIJA 1. 045/20-MIF 6 Upis ocjena u utorak 28.9.2021. god u 16 00 h Svi studenti koji nisu položili usmeni...

Translate »