admin

Poster Brcko

Konkurs za upis studenata na Evropski univerzitet Brčko distrikt u akademsku 2020/21. godini

Na osnovu člana 99 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 30/09 i 29/18), člana 27 stav 5 Statuta i odluke Upravnog odbora broj 26-6/2020 od 16.05.2020. godine, a uz prethodno mišljenje Senata, koje je dato aktom broj 22-6/2020 od 14.05.2020. godine, Evropski univerzitet Brčko distrikt raspisuje …

Konkurs za upis studenata na Evropski univerzitet Brčko distrikt u akademsku 2020/21. godini Read More »

Upit o mogućnosti održavanja nastave na EU

Obavještenje za studente

Obavještavamo studente Evropskog univerziteta Brčko distrikt da je Naredbom komandanta Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta broj predmeta 02-000049/20, broj akta 01.1-1141CM-232/20 od 12.05.2020. godine dozvoljeno polaganje ispita na visokoškolskim ustanovama u Brčko distriktu. U tom smislu Univerzitet namjerava da organizuje polaganje zaostalih aprilskih ispitnih rokova počevši od 28.05.2020. godine, za one predmete čiji …

Obavještenje za studente Read More »

VIII MNS

Obavještenje o odlaganju VIII međunarodnog naučnog skupa

Obavještenje o odlaganju VIII međunarodnog naučnog skupa Imajuću u vidu da su u Bosni i Hercegovini i dalje na snazi restriktivne mjere u vezi sa okupljanjem većeg broja ljudi, a s ciljem sprečavanja širenja korona virusa, rektor Univerziteta donio je odluku o odlaganju VIII međunarodnog naučnog skupa na temu Evropske i evroazijske integracije – prednosti …

Obavještenje o odlaganju VIII međunarodnog naučnog skupa Read More »

Logo color mali

Uputstvo o postupanju korisnika usluga i zaposlenih Univerziteta tokom trajanja pandemije korona virusa

Unutar prostorija Univerziteta ne smije boraviti više od jedne osobe na 10 m2. Prilikom ulaska u prostorije Univerziteta, svako lice je dužno izvršiti dezinfekciju ruku i proći dez-barijeru. O dezinfekciji lica koja ulaze na Univerzitet brigu će voditi onaj referent studentske službe koji se nalazi u toj smjeni. Korisnici usluga su ispred info-pulta Univerziteta dužni …

Uputstvo o postupanju korisnika usluga i zaposlenih Univerziteta tokom trajanja pandemije korona virusa Read More »

61.sjednica

Skupština Brčko distrikta usvojila izmjene Zakona o visokom obrazovanju koje će omogućiti nesmetano akreditovanje visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu

Skupština Brčko distrikta održala je u srijedu 22. aprila 61. redovnu sjednicu kojom je dominiralo razmatranje Informacije vezane za  aktivnosti Kriznog štaba na prevenciji zarazne bolesti virusa korona. Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Distrikta ocijenio je dosadašnji rad Kriznog štaba veoma dobrim. „Uz sve slabosti koje kao zajednica posjedujemo Krizni štab je jako dobro radio svoj …

Skupština Brčko distrikta usvojila izmjene Zakona o visokom obrazovanju koje će omogućiti nesmetano akreditovanje visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu Read More »

Obavještenje za studente – prof. dr Jasminka HHalilović

Poštovani studenti, evo nekoliko obavještenja u vezi sa predmetom Biologija sa humanom genetikom (Fakultet zdravstvenih nauka) ; Genetika (Poljoprivreda) i DNK-anliza, Forenzička genetika,Forenzička antropologija (Pravni fakultet odsjek Forenzika). Seminarske radove treba poslati na e-mail najkasnije do 1.5.2020. Prezentacije u PPT-u na temu seminarskog rada takođe treba poslati do 1.5.2020. Zadatke koje ste dobili da rješavate …

Obavještenje za studente – prof. dr Jasminka HHalilović Read More »

Translate »