Intervju

Prof.dr Rudika Gmajnić

Na području bivše države nedostaje oko 10 tisuća ljekara, pet tisuća stomatologa i nekoliko tisuća farmaceuta. Logična je potreba da se taj visokoeducirani kadar u zdravstvu odškoluje i to, prije svega, za naše potrebe. Ali, ako uzmemo u obzir da će  ovaj prostor izvoziti te kadrove i u Evropu kojoj nedostaje nekoliko desetina tisuća ljerkara …

Prof.dr Rudika Gmajnić Read More »

Doc.dr Anka Bulatović

Kroz osam studijskih programa pružamo studentima na svim studijskim programima teorijsko i praktično znanje da  lako mogu da se uključe u proces rada i budu konkurentni na tržištu rada sa svojim znanjima i sposobnostima. U odnosu sa studentima njegujemo interaktivni pristup . Oni učestvuju u rješavanju konkretnih problema s kojim će se susresti u jednom …

Doc.dr Anka Bulatović Read More »

Prof.dr Zoran Milošević

Na Fakultetu političkih nauka imamo više smjerova. Svaki od njih, bilo da se radi o politikologiji, žurnalistici, međunarodnim odnosima i diplomatiji, ima nastavne planove prilagođene obrazovnom profilu koji školujemo. Predavači su eminentni profesori, saradnja sa studentima je svakodnevna, a rasprava o problemima nije svojstvena samo za kabinet ili amfitetar već se kontakti održavaju i uz …

Prof.dr Zoran Milošević Read More »

Prof.dr Halid Žigić

Veliki broj studenata sa prostora bivše Jugoslavije i regiona zainteresiran je za naše studijske programe, svakodnevno nas kontaktiraju, žele da se upišu na naš fakultet  kako bi ga završili, lakše došli na tržište rada i dobili posao. Budući da imamo veliki broj studijskih programa mi želimo unaperijediti nastavu  otvaranjem novih laboratorija kako bi studenti mogli …

Prof.dr Halid Žigić Read More »

Prof.dr Faruk Sinanović

Uslovi za rad su izvanredni , odnosi na univerzitetu odlični, studenti koji ga pohađaju su iz regiona i zato Evropski univerzitet ima perspektivu. No, ljudi možda nemaju dovoljno razumijevanje prema nama koji unosimo novine. Mi ne želimo držati klasičnu nastavu – eks katadra,  niti želimo da suvišno teoretišemo. Mi tokom studija unosimo   i neke probleme …

Prof.dr Faruk Sinanović Read More »

Prof.dr Branimir Mikić

Uslovi za rad su potpuno u skladu sa nazivom univerziteta – evropski. Imamo opremljene sale i kabinete za izvođenje nastave, kako teoretske, tako i praktične. Veoma je bitno da smo prevazišli stari način studiranja, takozvanu eks katedru. Ovdje se koriste sva dostignuća koja pruža razvijena informatika i primjenjuju iskustva univerziteta sa zapada koja su prošla …

Prof.dr Branimir Mikić Read More »

Prof.dr Mirko Kulić

Prednost Evropskog univerziteta u odnosu na ostale je što smo mi brzo reagovali na potrebe tržišta i otvorili studijske programe koje drugi nemaju.Tu prije svega mislim na geodeziju, građevinu, tehničke struke uopšte, a dobri primjeri su sestrinstvo i sanitarni inženjering. Evropska Unija ima deficit medicinskih sestara. Na Zapadu, u zdravstvenim ustanovama ne može da radi …

Prof.dr Mirko Kulić Read More »

Mr. Jovan Stojanović

Magistar prava, ministar pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i asistent na Evropskom univerzitetu u Brčkom Jovan Stojanović, kazao je da su studenti sa Evropskog univerziteta spremni za rad bez obavljanja pripravničkog staža. “Ako pogledamo studiranje na Evropskom univerzitetu možemo vidjeti da se radi o jednoj novini gdje je dosta zastupljen praktični dio. Studenti nakon završenog …

Mr. Jovan Stojanović Read More »

Doc. dr. Adi Rifatbegović

Jedan od savremenih privatnih univerziteta koji djeluje na području Brčko distrikta BiH je i Evropski univerzitet koji sa svojom širokom lepezom nudi veliki broj studijskih programa. Pored toga Evropski univerzitet je poznat i po kvalitetu uglednih profesora koji predaju studentima, a jedan od njih je i doc. dr. Adi Rifatbegović sa Univerzitetsko kliničkog centra u …

Doc. dr. Adi Rifatbegović Read More »

Translate »