Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet
Brčko distrikt

Dobrodošli

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet u svom sastavu raspolaže sa osam studijskih programa, i to Opšti (opći) smjer; Marketing i trgovina; Menadžment javne uprave; Turizam i ekologija; Menadžment i preduzetništvo; Računovodstvo i revizija,Menadžment informacionih sistema i Menadžment turizma i sporta.

Translate »