TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika I

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnove saobraćaja i transporta

Prof. dr Mile Milekić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.03.2019.

23.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Tehnička mehanika

Prof. dr Pašaga Muratović

13.03.2019.

27.03.2019.

10.04.2019.

24.04.2019.

08.05.2019.

22.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-16.00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

15.03.2019.

22.03.2019.

29.03.2019.

05.04.2019.

12.04.2019.

19.04.2019.

26.04.2019.

10.05.2019.

17.05.2019.

24.05.2019.

31.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Izborni predmeti

Poznavanje robe u transportu *

Doc.dr Boro Dakić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

12.03.2019.

26.03.2019.

09.04.2019.

23.04.2019.

14.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Menadžment – polažu studenti studijskog programa Drumski saobraćaj i Bezbjednost u saobraćaju

Marketing u saobraćaju – polažu samo studenti studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Ekonomika preduzeća – polažu samo studenti studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Bezbjednost u saobraćaju  predavanja  slušaju svi studenti  osim studenata studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

04.04.2019.

11.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

16.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

04.05.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

07.03.2019.

22.03.2019.

05.04.2019.

19.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

09.00-13.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

 

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

29.03.2019.

12.04.2019.

19.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

 

Izborni predmeti

Osnove logistike *

Prof.dr Zoran Lalić

23.03.2019.

25.03.2019.

15.04.2019.

13.05.2019.

27.05.2019.

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

 

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.03.2019.

21.03.2019.

04.04.2019.

18.04.2019.

09.05.2019.

23.05.2015.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.00-17.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

16.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

04.05.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

 

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

15.03.2019.

05.04.2019.

19.04.2019.

03.05.2019.

17.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

16.03.2019.

30.03.2019.

06.04.2019.

13.04.2019.

18.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-16.00h

12.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

12.00-16.00h

13.00-16.00h

 

Osnovi mehanizacije pretovara *

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

(III godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metode istraživanja u saobraćaju

Prof. dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.03.2019.

21.03.2019.

04.04.2019.

18.04.2019.

09.05.2019.

23.05.2015.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.00-17.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

Projektni menadžment

Doc.dr Šemsudin Dervić

22.03.2019.

19.04.2019.

03.05.2019.

Petak

Petak

Petak

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-14.00h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

02.03.2019.

16.03.2019.

23.03.2019.

06.04.2019.

11.05.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

11.00-12.00h

09.00-10.00h

11.00-12.00h

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

16.03.2019.

30.03.2019.

06.04.2019.

13.04.2019.

18.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-16.00h

12.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

12.00-16.00h

13.00-16.00h

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

23.03.2019.

25.03.2019.

15.04.2019.

13.05.2019.

27.05.2019.

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Boro Dakić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.03.2019.

21.03.2019.

04.04.2019.

18.04.2019.

09.05.2019.

23.05.2015.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.00-17.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Doc.dr Zijad Jagodić

09.03.2019.

20.04.2019.

11.05.2019.

Subota

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

22.03.2019.

05.04.2019.

19.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

16.03.2019.

30.03.2019.

06.04.2019.

13.04.2019.

18.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-16.00h

12.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

12.00-16.00h

13.00-16.00h

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

23.03.2019.

25.03.2019.

13.04.2019.

15.04.2019.

27.05.2019.

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Terminali u drumskom saobraćaju

Doc.dr Zijad Jagodić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

15.03.2019.

05.04.2019.

19.04.2019.

03.05.2019.

17.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

02.03.2019.

16.03.2019.

23.03.2019.

06.04.2019.

13.04.2019.

20.04.2019.

24.04.2019.

11.05.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Subota

Subota

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

09.00-11.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

17.00-19.00h

10.00-14.00h

09.00-11.00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

04.04.2019.

11.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

15.03.2019.

29.03.2019.

05.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30.-19.00h

17.30.-19.00h

17.30.-19.00h

17.30.-19.00h

17.30.-19.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

(IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – uviđaji saobraćajnih nezgoda

Doc.dr Zijad Jagodić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Doc.dr Boro Dakić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

09.03.2019.

16.03.2019.

06.04.2019.

13.04.2019.

11.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-10.00h

09.00-11.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

21.03.2019.

04.04.2019.

18.04.2019.

09.05.2019.

23.05.2015.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

04.04.2019.

11.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

15.03.2019.

29.03.2019.

05.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30.-19.00h

17.30.-19.00h

17.30.-19.00h

17.30.-19.00h

17.30.-19.00h

 

 

(IV godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

09.03.2019.

16.03.2019.

06.04.2019.

13.04.2019.

11.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-10.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-10.00h

09.00-11.00h

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

07.03.2019.

22.03.2019.

05.04.2019.

19.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

09.00-13.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni da se obrate , predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

04.04.2019.

11.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

15.03.2019.

29.03.2019.

05.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30.-19.00h

17.30.-19.00h

17.30.-19.00h

17.30.-19.00h

17.30.-19.00h