Izdavačka djelatnost

Radovi studenata

Fakultet zdravstvenih nauka I ciklus   II ciklus  Profesionalno sagorijevanje Funkcionalna procjena i tretman djece sa poremecenim statickim i dinamickim postupcima Povezanost indeksa tjelesne mase i gubitka koštane gustoće kao faktora rizika u nastanku osteoropoze Menadžment 5. svetskog prvenstva u FUDOKAN karateu   III ciklus  Kliničko-epidemiološka studija nastanka i razvoja cerebrovaskularnog inzulta i značaj prevencije …

Radovi studenata Read More »

Translate »