STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

09.10.2018.

23.10.2018.

06.11.2018.

20.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

18.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.15-16.45h

15.15-17.30h

15.15-16.45h

15.15-17.30h

15.15-16.45h

15.15-16.45h

15.15-16.45h

 

Matematika I

vježbe

Mirsad Trumić

Predavač

24.10.2018.

07.11.2018.

21.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

17.10.2018.

31.10.2018.

07.11.2018.

21.11.2018.

05.12.2018.

19.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-13.30h

10.00-13.30h

10.00-13.30h

10.00-13.30h

10.00-13.30h

10.00-13.30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

12.00-14.00h

11.00-13.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

09.00-12.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13.00-14.00h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija arhitekture i umjetnosti

%

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Likovne forme*

Doc.dr Petrija Jovičić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Grafike i vizuelne komunikacije*

25.10.2018.

03.11.2018.

10.11.2018.

Četvrtak

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-15.00h

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

09.10.2018.

23.10.2018.

06.11.2018.

20.11.2018.

04.12.2018.

18.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.45-19.00h

17.30-19.00h

16.45-19.00h

17.30-19.00h

16.45-19.00h

16.45-19.00h

 

Matematika III

vježbe

Mirsad Trumić

Predavač

24.10.2018.

07.11.2018.

21.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

18.10.2018.

01.11.2018.

15.11.2018.

29.11.2018.

06.12.2018.

13.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14.00-16.00h

13.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-17.00h

12.00-14.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.00h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Otpornost materijala

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

06.10.2018.

20.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

01.12.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

24.10.2018.

07.11.2018.

21.11.2018.

05.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu *

%

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

06.10.2018.

20.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

01.12.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

18.10.2018.

01.11.2018.

15.11.2018.

29.11.2018.

06.12.2018.

13.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

18.10.2018.

01.11.2018.

15.11.2018.

29.11.2018.

06.12.2018.

13.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

18.10.2018.

01.11.2018.

15.11.2018.

29.11.2018.

06.12.2018.

13.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Zaštita i revitalizacija *

Prof.dr Nusret Mujagić

23.10.2018.

06.11.2018.

20.11.2018.

04.12.2018.

18.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

18.10.2018.

01.11.2018.

15.11.2018.

29.11.2018.

06.12.2018.

13.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

18.10.2018.

01.11.2018.

15.11.2018.

29.11.2018.

06.12.2018.

13.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

 

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

18.10.2018.

01.11.2018.

15.11.2018.

29.11.2018.

06.12.2018.

13.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Projektovanje – urbani kontekst *

Prof.dr Nusret Mujagić

23.10.2018.

06.11.2018.

20.11.2018.

04.12.2018.

18.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

13.10.2018.

20.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

01.12.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-14.00h

09.00-11.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

Doc. dr Goran Pejičić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti