STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

06.03.2018.

20.03.2018.

10.04.2018.

24.04.2018.

15.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15:30-19:00h

15:30-19:00h

15:30-19:00h

15:30-19:00h

15:30-19:00h

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

10.03.2018.

24.03.2018.

07.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

Istorija arhitekture i umjetnosti

%

23.03.2018.

13.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

16.05.2018.

18.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Srijeda

Petak

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

 

Izborni predmeti

Likovne forme*

Doc.dr Petrija Jovičić

27.03.2018.

04.05.2018.

Utorak

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Grafike i vizuelne komunikacije*

Doc.dr Petrija Jovičić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

06.03.2018.

27.03.2018.

10.04.2018.

24.04.2018.

08.05.2018.

22.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

06.03.2018.

27.03.2018.

10.04.2018.

24.04.2018.

08.05.2018.

22.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

07.03.2018.

21.03.2018.

11.04.2018.

25.04.2018.

09.05.2018.

23.05.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13:30-14:30h

13:30-14:30h

13:30-14:30h

13:30-14:30h

13:30-14:30h

13:30-14:30h

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu *

%

23.03.2018.

13.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

16.05.2018.

18.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Srijeda

Petak

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Projektovanjeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Projektovanjejavni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

10.03.2018.

24.03.2018.

07.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

17.03.2018.

31.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

12.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

07.03.2018.

21.03.2018.

11.04.2018.

25.04.2018.

09.05.2018.

23.05.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-12:30h

 

Izborni predmeti

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

10.03.2018.

24.03.2018.

07.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Zaštita i revitalizacija *

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Projektovanjevišeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanjeprivredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

10.03.2018.

24.03.2018.

07.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

06.03.2018.

27.03.2018.

10.04.2018.

24.04.2018.

08.05.2018.

22.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Projektovanjeurbani kontekst *

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

Doc. dr Goran Pejičić

07.03.2018.

28.03.2018.

11.04.2018.

25.04.2018.

10.05.2018.

29.05.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Utorak

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti