Politologija

Politologija

Misija studijskog  programa  Politologija  je  da  studenti   kroz  izučavanje  i  naučno saznavanje  steknu  opšta  znanja  o  politici  kao  jednoj  od najsloženijih  društvenih  pojava. Posebno  treba  istaći  da  je saznavanje i  naučno  objašnjavanje političkih  sistema i  oblika političkih  poredaka nužan  preduslov  izgradnje  demokratskih  političkih  institucija.  U tom smislu, ovaj studijski program treba da omogući sticanje kako klasičnih teorijskih znanja iz domena  politikologije,  tako  i  teorijskih  i   metodoloških   znanja  iz  oblasti  proučavanja savremene političke teorije i političkog sistema.

Ciljevi ovog studijskog programa su: 

-otkrivanje,razvijanje i omogućavanje sticanja i korišćenja naučnog saznanja o politici i metodama njegovog praktikovanja u politici,

-filozofsko promišljanje o politici i političkim sistemima,

-otkrivanje logičkih  i  opštenaučnih  osnova,  osnovnih  teorijsko-metodoloških pravaca u sticanju saznanja o političkim pojavama i procesima,

-sticanje teorijskih i komparativnih znanja o politici i metodološkim osnovama naučnog istraživanja politike i političkih procesa,

-osposobljavanje stručnjaka u poslovima političke analitike, političkog odlučivanja i upravljanja,

-podizanje političke kulture.

Ključne vještine :

Znanje i razumijevanje političkog sistema, kao i sistematizovano razumijevanje politologije i političke filozofije

Znanja o izbornim sistemima i izbornim procesima

Razumijevanje nastanka i tumačenje političkih pojava – politička analitika

Osposobljenost za primjenu specifičnih stručnih znanja o političkom organizovanju

Ostale profesionalne vještine 

Share this post

Translate »
Menu