Menadžment u saobraćaju

Menadžment u saobraćaju

Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz oblasti menadžmenta u saobraćaju. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet nosi od 6 do 8 bodova.

Menadžment    u    saobraćaju    je    program    koji    se    bavi    osposobljvanjem menadžmenta u saobraćaju, i stručnog osposobljavanja kadrova za uključivanje u proces prema evropskim  standardima.   

Program omogućava obrazovanje menadžera zahvaljujući visokostručnom nastavnom kadru, kao i sistemu vrednovanja prema Bolonjskoj deklaraciji.

Ciljevi

Na smjeru Menadžment u saobraćaju studenti se osposobljavaju za poslove u oblasti razvoja i unapređenja prometnih sustava, za učinkovito korištenje tehnike i tehnologije, za povećanje prevoza putnika i robe, uz stalno unapređenje kvalitete usluga u prometu, brzine, sigurnosti i komfornosti u prometu i bolju organizaciju  i  tehnologiju rada. Na smjeru Menadžment u prometu studenti se osposobljavaju za poslove u oblasti razvoja i unapređenja prometnih sustava, za učinkovito korištenje tehnike i tehnologije, za povećanje prijevoza putnika i robe, uz stalno unapređenje kvalitete usluga u prometu, brzine, sigurnosti i komfornosti u prometu i bolju organizaciju i tehnologiju rada. Osnovni cilj je da osposobi kadrove koji su osposobljeni da odgovore :

Globalizacija poslovanja,

Uvođenju tehnološke novine

Stvaranje velikih poslovnih alijansi

Primjena novih strategija u razvoju saobraćajnih organizacija

Ključne vještine:

Da svršeni studenti budu dobri menadžeri saobraćajanih sistema,

Komunikološke vještine,

Timski rad u saobraćajnim organizacijama,

Upravljačke vještine.

Share this post

Translate »
Menu