STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

09.10.2018.

23.10.2018.

06.11.2018.

20.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

18.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.15-16.45h

15.15-17.30h

15.15-16.45h

15.15-17.30h

15.15-16.45h

15.15-16.45h

15.15-16.45h

 

Matematika I

vježbe

Mirsad Trumić

Predavač

24.10.2018.

07.11.2018.

21.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

 

Računarska tehnika

Prof.dr Halid Žigić

25.10.2018.

01.11.2018.

08.11.2018.

15.11.2018.

22.11.2018.

29.11.2018.

06.12.2018.

13.12.2018.

20.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

12.00-14.00h

11.00-13.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

09.00-12.00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13.00-14.00h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Doc. dr Alija Muhibić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika *

...

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Računari u nastavi fizike *

Doc. dr Goran Popović

13.10.2018.

27.10.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

22.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-11.00h

10.00-11.00h

11.00-12.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

18.10.2018.

15.11.2018.

13.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.00-14.00h

14.00-16.00h

12.00-14.00h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

03.11.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

Subota

Subota

Subota

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14.00-16.00h

13.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-17.00h

12.00-14.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.00h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

...

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Aplikativni softver

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Analitička geometrija

...

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istorija matematike i fizike *

Prof.dr Ivan Balta

12.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

30.11.2018.

05.12.2018.

14.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

 

Diskretna matematika *

Prof.dr Radoslav Galić

24.10.2018.

07.11.2018.

Srijeda

Srijeda

12.30-14.15h

12.30-14.15h

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

13.10.2018.

27.10.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

22.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-13.00h

11.00-13.00h

12.00-13.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

03.11.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

Subota

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Matematika III

...

09.10.2018.

23.10.2018.

06.11.2018.

20.11.2018.

04.12.2018.

18.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.45-19.00h

17.30-19.00h

16.45-19.00h

17.30-19.00h

16.45-19.00h

16.45-19.00h

 

Matematika III

vježbe

Mirsad Trumić

Predavač

24.10.2018.

07.11.2018.

21.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Geometrija

....

02.10.2018.

16.10.2018.

30.10.2018.

13.11.2018.

27.11.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

17.30-18.15h

17.30-18.15h

17.30-18.15h

17.30-18.15h

17.30-18.15h

17.30-18.15h

 

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Fizika okoline *

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

18.10.2018.

15.11.2018.

13.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-16.00h

12.00-14.00h

14.00-16.00h

 

Didaktika *

Prof.dr Husejn Musić

06.10.2018.

20.10.2018.

03.11.2018.

24.11.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Opšta psihologija *

Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2018.

26.10.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-16.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

...

02.10.2018.

16.10.2018.

30.10.2018.

13.11.2018.

27.11.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.15-16.45h

15.15-16.45h

15.15-16.45h

15.15-16.45h

15.15-16.45h

 

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

27.10.2018.

24.11.2018.

15.12.2018.

29.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

 

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

10.10.2018.

17.10.2018.

24.10.2018.

07.11.2018.

14.11.2018.

21.11.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-12.15h

10.00-12.15h

10.00-12.15h

10.00-12.15h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike *

...

02.10.2018.

16.10.2018.

30.10.2018.

13.11.2018.

27.11.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

18.15-19.00h

18.15-19.00h

18.15-19.00h

18.15-19.00h

18.15-19.00h

18.15-19.00h

 

Algebarske strukture *

Prof.dr Radoslav Galić

14.11.2018.

21.11.2018.

Srijeda

Srijeda

12.30-14.15h

12.30-14.15h

 

Metrologija *

%

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti