STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika I

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računarska tehnika

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

21.03.2019.

04.04.2019.

18.04.2019.

09.05.2019.

23.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

 

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

09.03.2019.

23.03.2019.

13.04.2019.

Subota

Subota

Subota

13.00-15.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

28.03.2019.

20.04.2019.

Četvrtak

Subota

10.00-12.15h

10.00-12.15h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

04.04.2019.

11.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Vjerovatnoća i statistika *

...

12.03.2019.

02.04.2019.

09.04.2019.

23.04.2019.

30.04.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

18.00-18.45h

18.00-18.45h

18.00-18.45h

18.00-18.45h

17.15-18.45h

 

Računari u nastavi fizike *

Doc. dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Matematika II

...

12.03.2019.

02.04.2019.

09.04.2019.

23.04.2019.

07.05.2019.

21.05.2019.

28.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-17.15h

 

Matematika II - vježbe

*

24.04.2019.

08.05.2019.

15.05.2019.

22.05.2019.

29.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

04.04.2019.

11.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Analitička geometrija

...

30.04.2019.

07.05.2019.

21.05.2019.

28.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.45-17.15h

18.00-18.45h

18.00-18.45h

17.15-18.45h

 

Izborni predmeti

Istorija matematike i fizike *

Prof.dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Diskretna matematika *

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geometrija

....

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Prof. dr Refik Ćatić

15.03.2019.

16.03.2019.

12.04.2019.

13.04.2019.

10.05.2019.

11.05.2019.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

16.00-19.00h

11.00-14.00h

16.00-19.00h

11.00-14.00h

16.00-19.00h

11.00-14.00h

 

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

08.05.2019.

29.05.2019.

Srijeda

Srijeda

15.00-18.00h

15.00-18.00h

 

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

30.03.2019.

20.04.2019.

18.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-13.45h

10.00-13.45h

10.00-13.45h

10.00-13.45h

 

Izborni predmeti

Fizika okoline *

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Didaktika *

Prof.dr Husejn Musić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta psihologija *

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

21.03.2019.

04.04.2019.

18.04.2019.

09.05.2019.

23.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

28.03.2019.

18.04.2019.

20.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

12.30-14.45h

10.00-13.15h

12.30-14.45h

10.00-14.15h

10.00-14.15h

 

Izborni predmeti

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike *

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Algebarske strukture *

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metrologija *

Prof. dr Ivan Balta

14.03.2019.

18.03.2019.

05.04.2019.

22.04.2019.

06.05.2019.

20.05.2019.

Četvrtak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti