SALZBURG SUMMIT


13th CONFERENCE OF EUROPEAN REGIONS AND CITIES – XIII KONFERENCIJA EVROPSKIH REGIJA I GRADOVA U SALZBURGU

Od 24.09. do 26.09.2017. godine održana je XIII konferencija evropskih regija i gradova u Salzburgu, Austrija. Tema konferencije bila je Buduće generacije – atraktivne regije i gradovi za buduće generacije. Konferenciju je organizovao Institut regija Evrope, a učesnici konferencije dolaze iz brojnih evropskih zemalja. Istaknute ličnosti javnog života Evropske unije, poput Johannes-a Hahn-a, ministra pravde Republike Austrije, ministara vanjskih poslova i evropskih integracija država bivše Jugoslavije, guvernera, predstavnika Evropskog parlamenta, predstavnika preduzeća, kao i drugih, su govorili o temama Konferencije. Institut regija Evrope je neprofitabilna, supraregionalna, apolitična i nezavisna institucija, koja ima preko 130 članova iz 23 evropske zemlje – regija, gradova, opština i organizacija u privatnom vlasništvu.

U okviru trodnevne konferencije obrađene su brojne aktuelne teme, i to:

– Buduće generacije novih članica Evropske unije;

– Kako održati atraktivnim ruralne sredine za buduće generacije;

– Buduća generacija održivih izvora energije;

– Novi počeci u regiji – budućnost za mlade generacije, i

– Privatne visokoškolske ustanove – nova šansa za buduće generacije.

U okviru posljednje navedene teme rektor Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, akademik prof. dr. Nedeljko Stanković učestvovao je kao panelist na Konferenciji. Predstavio je Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla, kao i mogućnosti koje se pružaju studentima na ovim univerzitetima. Naveo je koje su to bile prepreke prilikom osnivanja ova dva univerziteta i na koji način su prevaziđene. Istakao je da Evropski univerzitet stremi jednom novom načinu obrazovanja u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja. Evropski univerzitet je jedina visokoškolska ustanova Zapadnog Balkana koja je odabrana da predstavi svoje programe i rad univerziteta. Pored Evropskog univerziteta, učestvovala su još četiri panelista i jedan uvodničar, sa austrijskih, mađarskih i slovenačkih visokoškolskih ustanova. Jezici konferencije su bili njemački i engleski. Na kraju izlaganja prisutni učesnici Konferencije i studenti su postavljali pitanja i vođena je debata o prednostima i nedostacima bolonjskog sistema obrazovanja, kao i o drugim otvorenim pitanjima.

SVEČANI PRIJEM NOVIH STUDENATA I DODJELA INDEKSA


Obavještavamo studente koji su se upisali u prvu godinu studija I, II i III ciklusa, kao i studente koji su prešli sa drugih visokoškolskih ustanova, da će na Univerzitetu biti upriličen svečani prijem u njihovu čast, kao i dodjela indeksa, dana 5.10.2017. godine s početkom u 13.00 sati.

Nastava u zimskom semestru akademske 2017/18. godine počinje istoga dana, a termini održavanja nastave iz pojedinih predmeta se mogu pronaći na web-stranici Univerziteta u odgovarajućim rubrikama, kao i na oglasnoj tabli Univerziteta.

Pozivamo sve studente Univerziteta, kao i njihove porodice, da sa nama zajedno, proslave početak nove akademske 2017/18. godine.

Informacija Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta


Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja zaprimio je dopis Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH u vezi autentičnog tumačenja Pravilnika o postupku za ocjenu uslova za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 44/15).

U dopisu je navedeno sljedeće: „ Vezano uz predhodne informacije o statusu visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu BiH, te zahtjeva za autentično tumačenje člana 29. Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/09) obavještavamo Vas da na osnovu člana 21. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10, 28/12 i 22/17), i člana 29. Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH, a u skladu sa članom 21. Pravilnika o postupku za ocjenu uslova za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova(„Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 44/15), šef Odjeljenja za obrazovanje daje autentično tumačenje člana 25. Pravilnika o postupku za ocjenu uslova za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova: smatra da se akreditacije izdate visokoškolskim ustanovama Brčko distrikta imaju pravno dejstvo i validnost upravnog akta sve do okončanja postupka izdavanja Rješenja o pravovremenom podnesenom zahtjevu za reakreditaciju visokoškolske ustanove Brčko distrikta BiH“.

U vezi navedenog, Centar je u postupku ažuriranja i izmjene forme i sadržaja informacija o visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini u okviru kojih će biti uvrštene i visokoškolske ustanove sa područja Brčko distrikta BiH.

Rezultati ispita – Katedra za matematiku


Matematika usmeni

1.061/16-RNO šest(6(

MATEMATIKA II-pismeni

1. 035/ 16-GRO pet(5)

2. 006/ 16-GHT šest(6)

3. 003/16 –GGE pet(5)

Matematika -pismeni

1. 029/16-INI 55 B

2. 005/16-INI 55 B

MATEMATIKA III -pismeni

1.003/15-AR 60 bodova

061/ 16-RNO 0 B

Usmeni dio ispita će se održati u utorak 3.10.2017. god u 16 30 h

Katedra za matematiku

Rezultati ispita – Engleski jezik I i II


Engleski jezik I

035/16-GRO – 9

022/16-ST – 7

023/16-OP – 6

Engleski jezik II

036/12-DS – 8

075/15- PO – 7

022/15- GRO

063/15-MIF

057/14- FA

Rezultati ispita iz predmeta Njega internističkih i zaraznih bolesnika


EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Rezultati ispita iz predmeta Njega internističkih i zaraznih bolesnika održanog 16.09.2017.godine

1. 084/15-S – 5.

2. 086/15-S – 7.

3. 149/15-S – 5.

4. 048/15-S – 5.

5. 139/15-S – 5.

6. 047/15-S – 5.

7. 123/15-S – 6.

8. 068/15-S – 5.

9. 142/15-S – 5.

10. 074/15-S – 5.

ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 10.

Rezultati ispita – Farmakologija sa toksikologijom14.09.2017.G.


Redni broj Broj indeksa Predispitne aktivnosti ispit Ukupan broj bodova
1. 112/15-FA 29 33 62
2. 045/15-ST 17 38 55
3. 119/15-FA 17 20 37
4. 052/15-RA 17 20 35
5. 001/15-ST 28 60 88
6. 078/15-RA 25 15 25
7. 056/15-RA 26 30 56
8. 019/15-FT 30 58 88
9. 059/16-S 10 16 10
10. 058/16-S         11 44 55
11. 012/15-RA 15 16 15
12. 016/16-S 13 43 56
13. 012/16-S 7 9 7
14. 057/14-RA 8 32 40u
15. 060/16-S 8 48 56
16. 090/15-RA 30 45 75
17. 071)15-ST 14 14 14
18. 059/15-RA s 37 37
19. 113/15-FT 5 s 12 5
20. 067/15-FT s 18 0
21. 108/15-FT s 37 37
22. 047/15-S s 12 0
23. 109/15-FT 31 25 56
24. 008/15-FT 27 11 27

u- usmeno s-seminarski

studenti koji su naznačeni za izradu seminarskog rada treba da se jave profesorici

REZULTATI ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE SA TOKSIKOLOGIJOM ODRŽANOG 14.09.2017.G.

 

 

Datum upisa ocjena biće naknadno utvrđen

 

 

                                                                   Predmetni nastavnik:

                                                                Dr.sc. Jasminka Sadadinović, red. prof.

 

Brčko 19.09.2017.g