Međunarodni odnosi i diplomatija

Međunarodni odnosi i diplomatija

Misija  studijskog  programa  Medjunarodni  odnosi  i  diplomatija  je  da  omogući obrazovanje stručnjaka za rad u diplomatiji i medjunarodnim organizacijama, institutima koji se bave međunarodnim  studijama i drugim organima, organizacijama i institucijama koje djeluju   u   oblastima  međunarodnih   odnosa   i   spoljne   politike.   Saznavanje   i   naučno objašnjavanje medjunarodnih odnosa i nacionalne  spoljne politike, kao i spoljne politike velikih sila, od ključnog je značaja za uspješno kreiranje i sprovodjenje spoljne politike i rad organa i organizacija u toj sferi. Ovaj studijski program treba da omogući da se uz teorijska znanja   iz   politologije,   steknu   teorijska,   metodoloških   i   praktična   znanja   iz   oblasti međunarodnih odnosa i spoljnih poslova.

Ciljevi ovog studijskog programa su: 

omogućavanje sticanja i korišćenja naučnog saznanja o medjunarodnim odnosima i spoljnoj politici,filozofsko i naučno promišljanje o medjunarodnoj politici, miru i bezbjednosti,sticanje teorijskih i komparativnih znanja o spoljnopolitičkom djelovanju država i medjunarodnih organizacija, osposobljavanje stručnjaka za rad na poslovima od značaja za medjunarodne odnose u državnim organima, medjunarodnim organizacijama, međunarodnim privrednim organizacija i korporacijama, nevladinim organizacijama, itd.

Ključne vještine  koje student stiče su:

Znanje i razumijevanje međunarodnih odnosa,

Znanja o organizaciji i djelovanju diplomatije, diplomatskom pravu i praksi, 

Razumijevanje nastanka i tumačenje međunarodnih odnosa i djelovanja subjekata međunarodnog prava – analitika međunarodnih odnosa,

Osposobljenost za primjenu specifičnih stručnih znanja o međunarodnim odnosima i spoljnoj politici,

Ostale profesionalne vještine. 

Share this post

Translate »
Menu