Stručna praksa studenata sa Tehničkog fakulteta

Dana 23.04.2018. studenti građevinarstva Evropskog univerziteta Kallos, koji slušaju predmet Mehanika tla imali su praktičnu nastavu u Laboratoriji za mehaniku tla i stijena na Rudarskom institutu u Tuzli, gdje su imali priliku vidjeti kako se u laboratoriji pripremaju i izvode analize na uzorcima tla i stijena.