Bezbjednost u saobraćaju

Bezbjednost u saobraćaju

Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz oblasti bezbjednosti u saobraćaju. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet nosi od 6 do 8 bodova.

Program bezbjednost u saobraćaju bavi se osposobljavanjem  stručnjaka u saobraćaju, i stručnog osposobljavanja kadrova za uključivanje u proces unapredjenja kvaliteta saobraćaja prema  evropskim  standardima.   Program  omogućava  obrazovanje  inzenjera  bezbjednosti saobracaja zahvaljujući visokostručnom nastavnom kadru, kao i sistemu vrijednovanja prema Bolonjskoj deklaraciji.

Ciljevi

Bezbjednost saobraćaja je opšte-društveni problem. Predstavlja jedan od ključnih tema savremenih država. U svijetu se posebno insistira na obrazovanju koje bi trebalo uticati na promjenu svijesti i stavova o bezbjednosti saobraćaja. 

Činjenica je da u zemlji nema dovoljno edukovanih kadrova koji bi se u preduzećima i institucijama bavili ovim problemom. Cijena nebezbijednosti u saobraćaju je veoma visoka i ona zahtjeva kontinuirani rad sa svima koji učestvuju u saobraćaju. Savremeno društvo postavlja visoke zahtjeve koje može da ispuni samo moderna privreda sa dobro obučenom random snagom na svim nivoima i u svim oblastima rada. Ljudi su nosioci uspješnog razvoja samo ako su dobro obrazovani i spremni da nauče kako da koriste nove tehnologije. 

Ključne vještine

Vještačenje uviđaja saobraćajnih nezgoda;

Procjena štete na motornim vozilima;

Sprovođenje unutrašnje kontrole u drumskom saobraćaju;

Organizovanje procesa obuke i kontrole u auto-školama;

Projektovanje saobraćajne signalizacije, i

Organizovanje i nadzor prevoza opasnog tereta.

Ishodi :

Da studenti steknu znanja i vještine kao što su :

Znanja o primjeni zakona o bezbjednosti saobraćaja;

Znanja o uviđajima i vještačenjima saobraćajnih nezgoda;

Znanja o kontroli primjene pravilnika unutrašnje kontrole, i

Znanja o pravilima pisane i verbalne komunikacije u neposrednim poslovnim kontaktima.

Share this post

Translate »
Menu