Časopis

Časopis

Evropski univerzitet Brčko distrikta pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz raznih naučnih oblasti uključili u naučni život i razmenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz sveta nauke. Prvi broj časopisa objavljen je krajem jula ove godine.

Evropski univerzitet će nastojati da Evropska revija postane centar naučne misli u regionu i zato poziva sve naučnike da dostavljaju svoje do sada neobjavljene radove, a za koje misle da imaju kvalitete potrebne za javno publikovanje. Većina brojeva će biti tematski posvećena određenom naučnom polju. Sljedeći broj, koji će izaći u oktobru, biće posvećen naučnoj oblasti medicina. Svi prispeli radovi prolaze dve anonimne recenzije i tek ako one budu pozitivne, radovi se uzimaju u razmatranje za objavljivanje.

Tehničko upustvo za pisanje radova za časopis “Evropska revija” možete pronaći OVDJE.

Izdanja

Share this post

Translate »
Menu