FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – MENADŽMENT U SPORTU I SPORTSKI TRENER

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

03.10.2019.

Četvrtak

14.00h

 

Menadžment

Prof. dr Hariz Agić

12.10.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.00h

16.30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof. dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

 

Antropomotorika

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

Biomehanika

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

Istorija sporta

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Sport i zdravlje *

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

 

Biomehanika – Predmet slušaju studenti studijskog programa Sportski trener

Istorija sporta – Predmet slušaju studenti studijskog programa Menadžment u sportu

 

III I IV SEMESTAR

(Studijski program – Sportski trener)

 

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

Poslovno komuniciranje u sportu

Prof. dr Veselin Bunčić

09.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Sportski trening

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

Fitness

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Sport i društveni sistemi *

Prof. dr Veselin Bunčić

09.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje *

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

III I IV SEMESTAR

(Studijski program – Menadžment u sportu)

 

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

Poslovno komuniciranje u sportu

Prof. dr Veselin Bunčić

09.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

Fitness

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Sport i društveni sistemi *

Prof. dr Veselin Bunčić

09.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Sportski trening*

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina - studijski  program Sportski trener)

 

V SEMESTAR

Metodika sportske grane

Prof. dr Veselin Bunčić

09.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Sportski trening u izabranom sportu

Doc. dr Asim Bojić

09.10.2019.

02.11.2019.

Srijeda

Subota

12.00h

09.00h

 

Strukturalne,funkcionalne i biomehaničke karakteristike sportske grane

Doc. dr Asim Bojić

09.10.2019.

02.11.2019.

Srijeda

Subota

12.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

12.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

14.00h

14.00h

 

Psihologija sporta

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

Tehnika i taktika sportske grane

Prof. dr Veselin Bunčić

09.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Dijagnostika sportista *

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof. dr Boško Nadoveza

04.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

18.00h

16.30h

 

Pravo i sport *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

V i VI SEMESTAR

(III godina - studijski  program Menadžment u sportu)

 

V SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof. dr Boško Nadoveza

04.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

18.00h

16.30h

 

Pravo i sport

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

Poslovne finansije

Prof. dr Nevenka Nićin

04.10.2019.

07.11.2019.

Petak

Četvrtak

13.00h

12.00h

 

VI SEMESTAR

Psihologija sporta

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof. dr Boško Nadoveza

04.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

18.00h

16.30h

 

Marketing u sportu

Doc. dr Vojislava Grbić

16.10.2019.

13.11.2019.

Srijeda

Srijeda

16.00h

16.00h

 

IZBORNI PREDMET

Sportski turizam i wellness*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

Istraživanje tržišta *

Doc. dr Slobodan Nićin

02.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

10.00h

 

Liderstvo u sportu *

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina - studijski  program Menadžment u sportu)

 

VII SEMESTAR

Menadžment sportskih takmičenja

Prof. dr Veselin Bunčić

09.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Menadžment sportskih organizacija

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

PR u sportu

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

Preduzetništvo u sportu

Prof. dr Veselin Bunčić

09.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija i upravljanje u sportu *

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

Kinezimetrija  *

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

Dijagnostika sportista *

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina - studijski  program Sportski trener)

 

VII SEMESTAR

Menadžment sportskih takmičenja

Prof. dr Veselin Bunčić

09.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Kinezimetrija

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

Sredstva oporavka u sportu

Doc. dr Asim Bojić

09.10.2019.

02.11.2019.

Srijeda

Subota

12.00h

09.00h

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

Kondicijska priprema u sportu

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Liderstvo u sportu *

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

Menadžment sportskih organizacija *

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

PR u sportu *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h