FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – MENADŽMENT U SPORTU I SPORTSKI TRENER

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

23.01.2021.

13.02.2021.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Menadžment

Prof. dr Hariz Agić

30.01.2021.

13.02.2021.

Subota
Subota

10.00h

10.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.01.2021.

09.02.2021.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2021.

06.02.2021.

Subota

Subota

12.15h

12.15h

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof. dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Antropomotorika

Prof. dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Biomehanika

Prof. dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija sporta

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sport i zdravlje *

Prof. dr Izudin Tanović

20.01.2021.

10.02.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00h

13.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

BiomehanikaPredmet slušaju studenti studijskog programa Sportski trener

Istorija sportaPredmet slušaju studenti studijskog programa Menadžment u sportu

 

III I IV SEMESTAR

(Studijski program – Sportski trener)

 

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Prof. dr Branimir Mikić

18.01.2021.

23.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

12.00h

13.00h

 

Fitness

Prof. dr Branimir Mikić

18.01.2021.

23.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

12.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.01.2021.

09.02.2021.

Utorak

Utorak

13.30h

13.30h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2021.

06.02.2021.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Sportski trening

Prof. dr Izudin Tanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Komunikacijske vještine

Prof. dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sport i društveni sistemi *

Prof. dr Veselin Bunčić

29.01.2021.

26.02.2021.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje *

Prof. dr Izudin Tanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

III I IV SEMESTAR

(Studijski program – Menadžment u sportu)

 

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Prof. dr Branimir Mikić

18.01.2021.

23.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

12.00h

13.00h

 

Fitness

Prof. dr Branimir Mikić

18.01.2021.

23.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

12.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.01.2021.

09.02.2021.

Utorak

Utorak

13.30h

13.30h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2021.

06.02.2021.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje

Prof. dr Izudin Tanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Komunikacijske vještine

Prof. dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sport i društveni sistemi *

Prof. dr Veselin Bunčić

29.01.2021.

26.02.2021.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Sportski trening*

Prof. dr Izudin Tanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina - studijski  program Sportski trener)

 

V SEMESTAR

Metodika sportske grane

Prof. dr Veselin Bunčić

29.01.2021.

26.02.2021.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Sportski trening u izabranom sportu

Doc. dr Asim Bojić

18.01.2021.

23.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

13.00h

14.00h

 

Strukturalne,funkcionalne i biomehaničke karakteristike sportske grane

Doc. dr Asim Bojić

18.01.2021.

23.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

13.00h

14.00h

 

VI SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Psihologija sporta

Prof. dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnika i taktika sportske grane

Prof. dr Veselin Bunčić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Liderstvo u sportu *

Prof. dr Branimir Mikić

18.01.2021.

23.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

12.00h

13.00h

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof. dr Boško Nadoveza

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo i sport *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

14.01.2021.

04.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

V i VI SEMESTAR

(III godina - studijski  program Menadžment u sportu)

 

V SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof. dr Boško Nadoveza

28.01.2021.

25.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

12.30h

12.30h

 

Pravo i sport

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

14.01.2021.

04.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Poslovne finansije

Prof. dr Nevenka Nićin

11.01.2021.

01.02.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

VI SEMESTAR

Psihologija sporta

Prof. dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof. dr Boško Nadoveza

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Marketing

Doc. dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMET

Sportski turizam i wellness*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Istraživanje tržišta *

Doc. dr Slobodan Nićin

11.01.2021.

01.02.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Liderstvo u sportu *

Prof. dr Branimir Mikić

18.01.2021.

23.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

12.00h

13.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina - studijski  program Menadžment u sportu)

 

VII SEMESTAR

Menadžment sportskih takmičenja

Prof. dr Veselin Bunčić

29.01.2021.

26.02.2021.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Menadžment sportskih organizacija

Prof. dr Izudin Tanović

20.01.2021.

10.02.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00h

13.00h

 

PR u sportu

Prof. dr Veselin Bunčić

29.01.2021.

26.02.2021.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof. dr Izudin Tanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo u sportu

Prof. dr Veselin Bunčić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

11.01.2021.

01.02.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Kinezimetrija  *

Prof. dr Izudin Tanović

20.01.2021.

10.02.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00h

13.00h

 

Sredstva oporavka u sportu *

Doc. dr Asim Bojić

18.01.2021.

23.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

13.00h

14.00h

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina - studijski  program Sportski trener)

 

VII SEMESTAR

Menadžment sportskih takmičenja

Prof. dr Veselin Bunčić

29.01.2021.

26.02.2021.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Kinezimetrija

Prof. dr Izudin Tanović

20.01.2021.

10.02.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00h

13.00h

 

Sredstva oporavka u sportu

Doc. dr Asim Bojić

18.01.2021.

23.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

13.00h

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof. dr Izudin Tanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kondicijska priprema u sportu

Prof. dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Metodika nastave fizičke kulture *

Prof. dr Izudin Tanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sportski turizam i wellness *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

PR u sportu *

Prof. dr Veselin Bunčić

29.01.2021.

26.02.2021.

Petak

Petak

12.00h

12.00h