RASPORED NASTAVE-STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

B/H/S jezici

 

 

 

 

 

Matematika

...

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

Srijeda

09.00h

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Higijena *

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Opšta lingvistika *

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

 

 

 

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Književnost

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Filmska i TV kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

Srijeda

09.00h

 

Pedagoška informatika *

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

 

 

 

 

Književnost za djecu

 

 

 

 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

...

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Prof.dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Predškolska pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Rad u cjelodnevnom produženom boravku *

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Metodika početnog čitanja i pisanja *

Doc.dr Kojo Simić

 

 

 

 

 

Kineziologija*

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

 

 

 

 

Metodika razvoja govora

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

*

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

 

 

 

 

 

Metodička praksa

 

 

 

 

 

 

Izborni predmeti

Razvojna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Scenska umjetnost *

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti