RASPORED NASTAVE-STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

B/H/S

jezici

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Matematika

21.01.2020.

28.01.2020.

11.02.2020.

18.02.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Higijena*

Prof. dr Mithat Tabaković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta lingvistika*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

10.01.2020.

21.02.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.30h

14.30h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Prof. dr Jelena Vojinović Kostić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Filmska I TV kultura *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

18.01.2020.

01.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc. dr Kojo Simić

16.01.2020.

13.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

16.30h

16.30h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

21.01.2020.

28.01.2020.

11.02.2020.

18.02.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predškolska pedagogija

Doc. dr Perica Ivanek

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku *

Prof. dr Refik Ćatić

10.01.2020.

21.02.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Metodika početnog čitanja i pisanja *

Doc. dr Kojo Simić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija *

Prof. dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje

13.01.2020.

22.02.2020.

Ponedeljak

Subota

12.15h

09.00h

 

Metodika razvoja govora

Prof. dr Refik Ćatić

10.01.2020.

21.02.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Metodika nastave likovne kulture

N.S.

18.01.2020.

15.02.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Prof. dr Šaćira Mešalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodička praksa

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija *

Prof. dr Refik Ćatić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Scenska umjetnost *

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc. dr Kojo Simić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru