Inženjerska informatika

Inženjerska informatika

Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz informatike i računarske tehnike. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet u zavisnosti od opterećenja nosi od 6 do 8 ECTS bodova.

Svrha studijskog programa 

Svrha ovog studijskog programa je da studenti steknu osnovu za sticanje veština i znanja koji su im potrebni da bi po diplomiranju zauzeli odgovarajuće pozicije u oblastima i sistemima koji su oslonjeni na računarske, informacione, komunikacione i multimedijalne tehnologije kao i za nastavak istraživanja ili studija.

U okviru predloženog studijskog programa informatika i računarstvo je osposobljavanje studenata da:

održavaju, projektuju i razvijaju računarske programe za raznovrsne namene,

projektuju, instaliraju i održavaju računarske mreže, i

projektuju, realizuju i održavaju informacione sisteme.

Ishodi studijskog programa 

sticanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih na tržištu radne snage u oblasti računarske tehnike,

zadovoljavanje potreba privrede, javnih preduzeća, zdravstva i obrazovanja, za stručnjacima u oblasti računarske tehnike,brži privredni napredak Regiona.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Inženjerska informatika koncipirani su tako da se:

studentima obezbijedi kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti računarske tehnike,

studenti osposobe za rad na poslovima razvoja i održavanja raznovrsnih računarskih sistema, računarskih mreža i informacionih sistema,

studentima pruži solidna osnova za dalje usavršavanje u struci.

Kompetencije diplomiranih studenata 

Studenti na studijskom programu Inženjerska informatike osposobljavaju se za poznavanje i razumijevanje struke, primjenu stečenih znanja, efikasno rješavanje konkretnih problema u praksi, razvijanje intelektualnih sposobnosti, povezivanje znanja iz svoje stručne oblasti sa znanjima iz različitih oblasti. Diplomirani studenti mogu da rade na sljedećim radnim mjestima: Inženjer računarstva; Administrator sistema; Softverski inženjer; Programer aplikacija; Sistemski programer; Inženjer za analizu sistema; Inženjer za komunikacione sisteme; Adminstrator računarske mreže; Web dizajner.

 

Share this post

Translate »
Menu