Riječ prorektora

Riječ prorektora

ZNANOST I MEĐUNARODNA SURADNJA

Rudika-Gmajnic
Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Države i pojedinci regije jugoistočne i istočne Evrope, nalaze se u procesu promjena, reformi i prilagodbe koje uobičajeno nazivamo “tranzicija”. To najčešće znači proces uspostave građanskog demokratskom društva, vladavine prava, tržišne privrede i privatnog vlasništva. Da bi uspješno prebrodili tranzicijsko vrijeme treba pripremiti i realizirati velike pakete društvenih promjena, ali treba i omogućiti okruženje u kojemu će se promijeniti svaki pojedini član društva. Neke promjene mogu se dogoditi u dužem vremenskom razdoblju, generacijski, ali sa promjenama stavova o znanju moramo krenuti odmah.

Znanje, vještine i sposobnosti jesu i moraju biti temelj razvoja svakog pojedinca i zajednice u cjelini. Društvo koje želi biti dijelom civilizacijskog okruženja mora poticati razvoj znanja i upotrebu znanja kao najmoćnije oružje protiv siromaštva i zaostalosti.

Evropski univerzitet Brčko distrikt osnovan je i radi sa misijom sticanja i unapređenja znanja. Pogrešna su razmišljanja kako se nova znanja mogu proizvesti samo u visokospecijaliziranim i neograničeno financiranim znanstvenim ustanovama. Znanje se može proizvesti na svakom mjestu koje je okupilo dovoljno stručne i kompetentne profesore i znanstvenike te dovoljno motivirane studente, koji će u suradnji i partnerskom odnosu kontinuirano učiti i svakodnevno proizvoditi male kockice znanja koje se mogu složiti u veliki mozaik napretka.

Evropski univerzitet Brčko distrkt svojom organizacijskom strukturom i okupljanjem vrhunskih stručnjaka nastoji znanost uspostaviti kao trajni cilj svih nastavnih aktivnosti, nastoji studenta naučiti kako se znanost proučava, primjenjuje u praksi i time povećava kvantum općeg znanja društva. Društvo znanja ima veću vrijednost a njegovi članovi veće perspektive i mogućnosti. Znanje shvaćamo kao trajno i neotuđivo bogatstvo.

Evropski univerzitet Brčko distrkt je u ovim teškim i turbulentnim vremenima odgovorno preuzeo dužnost i misiju da bude predvodnik naučnih aktivnosti na svim poljima kojima se bavi u procesu studiranja. Procesom nastave i obrazovnim standardima kreiramo kadrove educirane u multidisciplinarnim područjima sa realnim i praktičnim znanjima, posebno usmjerenim razvoj kreativnih sposobnosti studenata.

Naš znanstveni moto glasi: “Partnerskim odnosom sa studentima iskoristiti sve postojeće potencijale i stvoriti uvjete za razvoj novih znanja i vještina.”

Da bi ostvarili svoje ciljeve u učenju i znanstvenom napredovanju moramo se širokim vratima otvoriti međunarodnoj suradnji. Živimo u vremenu kada su informacije dostupne svima i na svakom mjestu.

Evropski univerzitet Brčko distrkt međunarodnu stručnu i znanstvenu scenu vidi kao ogromno polje znanja koje smo spremni ubrati, ali i kao mjesto na koje ćemo svojim radom i znanstvenim pristupom posijati sjeme vlastitih dostugnuća.

U nastavnim procesima nastojimo primjenjivati dobra svjetska iskustava i biti spremni da se uključimo u međunarodnu razmjenu znanja kao aktivni sudionici. Primjena suvremenih standarda u organizaciji studija, didaktičkim metodama i nastavnim planovima i programima baziranim na najboljim svjetskim iskustvima i tradicijama želimo biti dijelom svjetskog “globalnog znanstvenog sela”. Nastojimo da naše učešće bude što veće i prepoznatljivo.

Ističemo značajnije kontakte: Njemačka agencija «Deutsche welle» objavila je spisak Univerziteta iz Bosne i Hercegovine koji se priznaju u Austriji, a sa ponosom ističemo da je među priznatima i Evropski univerzitet Brčko distrikta. Naši studenti tako imaju mogućnost, ukoliko žele, da nastave studij na srodnim fakultetima u ove dvije države, odnosno da se ravnopravno uključe na tržište rada i traže posao sa diplomom našeg Univerziteta. Drugim riječima, student/studentkinja sa bilo koje godine Evropskog univerziteta Brčko distrikta mogu nastaviti školovanje u ove dvije evropske države, odnosno nastaviti master i doktorske studije.

Studenti koji završe studije na Evropskom univerzitetu mogu da nastave školovanje u SAD-u na osnovu izvršene evaluacije diplome.

Naš moto međunarodne suradnje glasi: “Znanje od svih za sve”

Share this post

Translate »
Menu