FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

 

Prof. dr Dragan Tančić

11.10.2019.

09.11.2019.

Petak

Subota

10.00h

10.00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Istorija političkih teorija

Prof. dr Zoran M. Milošević

16.10.2019.

31.10.2019.

Srijeda

Četvrtak

11.00h

11.30h

 

Uvod u filozofiju

Prof. dr Zoran M. Milošević

16.10.2019.

31.10.2019.

Srijeda

Četvrtak

11.00h

11.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Retorika*

Prof. dr Brano Miljuš

05.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

13.00h

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.10.2019.

31.10.2019.

Petak

Četvrtak

14.00h

16.00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

04.10.2019.

07.11.2019.

Petak

Četvrtak

13.00h

12.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof. dr Zoran M.Milošević

16.10.2019.

31.10.2019.

Srijeda

Četvrtak

11.00h

11.30h

 

Uporedna politika

Prof. dr Dragan Tančić

11.10.2019.

09.11.2019.

Petak

Subota

10.00h

10.00h

 

Geopolitika

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

12.10.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.00h

16.30h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof. dr Zoran M. Milošević

16.10.2019.

31.10.2019.

Srijeda

Četvrtak

11.00h

11.30h

 

Političke partije

Prof. dr Dragan Tančić

11.10.2019.

09.11.2019.

Petak

Subota

10.00h

10.00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof. dr Dragan Tančić

11.10.2019.

09.11.2019.

Petak

Subota

10.00h

10.00h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof. dr Brano Miljuš

05.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

13.00h

 

Međunarodni odnosi

Prof. dr Brano Miljuš

05.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

13.00h

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

 

Žurnalistika

Prof.dr Dragan Tančić

11.10.2019.

09.11.2019.

Petak

Subota

10.00h

10.00h

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Ivan Balta

18.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

12.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing *

Doc. dr Vojislava Grbić

16.10.2019.

13.11.2019.

Srijeda

Srijeda

16.00h

16.00h

 

Preduzetništvo *

Prof. dr Boško Nadoveza

04.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

18.00h

16.30h

 

Sociologija religije *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

08.30h

 

Diplomatski protokol

Prof. dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

08.30h

 

VIII SEMESTAR

Ekonomska diplomatija

Prof. dr Ivan Balta

18.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

12.30h

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof. dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

 

IZBORNI PREDMETI

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza*

Prof. dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Ivan Balta

18.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

12.30h

 

Politička kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

08.30h

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

11.10.2019.

09.11.2019.

Petak

Subota

10.00h

10.00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

08.30h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

07.10.2019.

28.10.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00h

14.00h

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

11.10.2019.

09.11.2019.

Petak

Subota

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava *

Prof. dr Kemal Brkić

28.10.2019.

18.11.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

14.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Ivan Balta

18.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

12.30h

 

Politička kultura *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

08.30h

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

11.10.2019.

09.11.2019.

Petak

Subota

10.00h

10.00h

 

Lokalna samouprava

Prof. dr Kemal Brkić

28.10.2019.

18.11.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

07.10.2019.

28.10.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00h

14.00h

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

11.10.2019.

09.11.2019.

Petak

Subota

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija *

Prof. dr Ivan Balta

18.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

12.30h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Ivan Balta

18.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

12.30h

 

Politička kultura*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h