FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

05.06.2018.

03.07.2018.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I -Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

11.06.2018.

11.07.2018.

Ponedeljak

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Zoran M. Milošević

11.06.2018.

11.07.2018.

Ponedeljak

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

11.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

B/H/S jezici*

Prof.dr Drago Tešanović

09.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

04.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

11:15h

11:15h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

11.06.2018.

11.07.2018.

Ponedeljak

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Geopolitika

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

28.06.2018.

13.07.2018.

Četvrtak

Petak

15:00h

15:00h

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2018.

21.07.2018.

Petak

Subota

16:00h

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Fakulteta političkih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

11.06.2018.

11.07.2018.

Ponedeljak

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof.dr Brano Miljuš

11.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

11.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan N. Stančić

23.06.2018.

06.07.2018.

Subota

Petak

15:00h

15:00h

 

Žurnalistika

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Istorija diplomatije

%

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

15:00h

15:00h

 

Izborni predmeti

Marketing*

Doc.dr Vojislava Grbić

22.06.2018.

07.07.2018.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

06.06.2018.

26.06.2018.

Srijeda

Utorak

13:30-14:30h

13:30-14:30h

 

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

23.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Diplomatski protokol

Prof.dr Dragan N. Stančić

23.06.2018.

06.07.2018.

Subota

Petak

15:00h

15:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

23.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

 

VIII SEMESTAR

Ekonomska diplomatija

%

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

15:00h

15:00h

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof.dr Dragan N. Stančić

23.06.2018.

06.07.2018.

Subota

Petak

15:00h

15:00h

 

Izborni predmeti

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza*

Prof.dr Dragan N. Stančić

23.06.2018.

06.07.2018.

Subota

Petak

15:00h

15:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

23.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

23.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Srećko Novaković

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Petak

11:00h

11:00h

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

18.06.2018.

16.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00h

11:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

23.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

18.06.2018.

16.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00h

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof.dr Srećko Novaković

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Petak

11:00h

11:00h

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Ekonomska diplomatija*

%

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h