FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof. dr Dragan Tančić

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof. dr Zoran M. Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof. dr Zoran M. Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.30h

14.30h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof. dr Zoran M.Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uporedna politika

Prof. dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Geopolitika

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof. dr Zoran M. Milošević

04.02.2020.

25.02.2020.

Utorak

Utorak

11.30h

11.30h

 

Političke partije

Prof. dr Dragan Tančić

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof. dr Dragan Tančić

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof. dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodni odnosi

Prof. dr Miroslav Baljak

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Žurnalistika i komunikologija

Prof.dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Ivan Balta

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing *

Doc. dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo *

Prof. dr Boško Nadoveza

30.01.2020.

27.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Sociologija religije *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Diplomatski protokol

Prof. dr Dragan N. Stančić

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

13.00h

12.00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

VIII SEMESTAR

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza*

Prof. dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof. dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Političko ponašanje*

Prof. dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Ivan Balta

20.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

Politička kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava *

Prof. dr Kemal Brkić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Ivan Balta

20.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

Politička kultura *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Lokalna samouprava

Prof. dr Kemal Brkić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija *

Prof. dr Ivan Balta

20.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Ivan Balta

20.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

Politička kultura*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h