FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

21.01.2019.

18.02.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I -Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Zoran M. Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

14.00h

12.00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

17.01.2019.

12.02.2019.

Četvrtak

Utorak

09.00h

09.00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

21.01.2019.

18.02.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

11.15h

11.15h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Geopolitika

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

17.01.2019.

12.02.2019.

Četvrtak

Utorak

09.00h

09.00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Fakulteta političkih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

23.01.2019.

Srijeda

12.00h

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof.dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Žurnalistika

Prof.dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija diplomatije

Prof. dr Ivan Balta

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Marketing*

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

31.01.2019.

28.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.30h

 

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

17.01.2019.

12.02.2019.

Četvrtak

Utorak

09.00h

09.00h

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

25.01.2019.

22.02.2019.

Petak

Petak

17.00h

17.00h

 

Diplomatski protokol

Prof.dr Dragan N. Stančić

19.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

14.00h

14.00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

25.01.2019.

22.02.2019.

Petak

Petak

16.00h

16.00h

 

 

VIII SEMESTAR

Ekonomska diplomatija

Prof. dr Ivan Balta

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza*

Prof.dr Dragan N. Stančić

19.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

14.00h

14.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Ivan Balta

25.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

15.00h

15.00h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

17.01.2019.

12.02.2019.

Četvrtak

Utorak

09.00h

09.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

25.01.2019.

22.02.2019.

Petak

Petak

17.00h

17.00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

25.01.2019.

22.02.2019.

Petak

Petak

16.00h

16.00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

28.01.2019.

11.02.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Ivan Balta

25.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

15.00h

15.00h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

17.01.2019.

12.02.2019.

Četvrtak

Utorak

09.00h

09.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

25.01.2019.

22.02.2019.

Petak

Petak

17.00h

17.00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

28.01.2019.

11.02.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Ekonomska diplomatija*

Prof. dr Ivan Balta

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Ivan Balta

25.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

15.00h

15.00h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

17.01.2019.

12.02.2019.

Četvrtak

Utorak

09.00h

09.00h