FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

 

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

 

 

 

 

Strani jezik I -Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

Srijeda

09.00h

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

 

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Zoran M. Milošević

09.11.2018.

Petak

11.00h

 

Izborni predmeti

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

10.11.2018.

Subota

14.00h

 

B/H/S jezici*

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

Srijeda

09.00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

 

 

 

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

 

 

 

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

03.11.2018.

Subota

10.00h

 

Geopolitika

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

Srijeda

09.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

Srijeda

09.00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Fakulteta političkih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

 

 

 

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof.dr Brano Miljuš

10.11.2018.

Subota

14.00h

 

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

10.11.2018.

Subota

14.00h

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Žurnalistika

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Istorija diplomatije

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

Izborni predmeti

Marketing*

Doc.dr Vojislava Grbić

 

 

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

 

 

 

 

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

Srijeda

09.00h

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Diplomatski protokol

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Ekonomska diplomatija

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza*

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

Srijeda

09.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

Srijeda

09.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

03.11.2018.

Subota

10.00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

03.11.2018.

Subota

10.00h

 

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Ekonomska diplomatija*

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

Srijeda

09.00h