STUDIJSKI PROGRAM GEOGRAFIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Geografija naselja

Prof.dr Tešo Ristić

 

13.10.2018.

27.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

29.12.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

 

Socijalna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

13.10.2018.

27.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

29.12.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

 

Regionalna geografija I

Prof.dr Tešo Ristić

 

13.10.2018.

27.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

29.12.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Regionalna geografija II

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Geografija Bosne i Hercegovine

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Topografija *

Prof.dr Tešo Ristić

 

13.10.2018.

27.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

29.12.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

 

Astrogeografija *

Prof.dr Tešo Ristić

 

13.10.2018.

27.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

29.12.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof.dr Tešo Ristić

 

13.10.2018.

27.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

29.12.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

 

Metodika nastave geografije

Prof.dr Tešo Ristić

 

13.10.2018.

27.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

29.12.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

 

Regionalno i prostorno planiranje

Prof.dr Tešo Ristić

 

13.10.2018.

27.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

29.12.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Saobraćajna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Regionalna geomorfologija*

Prof.dr Tešo Ristić

 

13.10.2018.

27.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

29.12.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

 

Agrarna geografija *

Prof.dr Tešo Ristić

 

13.10.2018.

27.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

29.12.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

12.45-15.45h

 

Prirodni resursi i njihova zaštita *

Doc.dr Almir Šabović

13.10.2018.

20.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

01.12.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti