STUDIJSKI PROGRAM GEOGRAFIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Geografija naselja

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Socijalna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Regionalna geografija I

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

17.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

12.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-12:30h

14:00-18:00h

09:00-12:30h

13:00-17:00h

10:00-14:00h

 

Regionalna geografija II

Prof.dr Tešo Ristić

 

17.03.2018.

31.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

11.05.2018.

26.05.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Konsultacije

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

 

Geografija Bosne i Hercegovine

Prof.dr Tešo Ristić

 

17.03.2018.

31.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

11.05.2018.

26.05.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Konsultacije

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

 

Izborni predmeti

Topografija *

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Astrogeografija *

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

03.03.2018.

24.03.2018.

14.04.2018.

05.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika nastave geografije

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Regionalno i prostorno planiranje

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

17.03.2018.

31.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

11.05.2018.

26.05.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Konsultacije

14:05-14:50h

 

 

Saobraćajna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

17.03.2018.

31.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

11.05.2018.

26.05.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Konsultacije

14:05-14:50h

 

 

Izborni predmeti

Regionalna geomorfologija*

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Agrarna geografija *

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prirodni resursi i njihova zaštita *

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti