Menadžment i preduzetništvo

Menadžment i preduzetništvo

Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja iz oblasti menadžmenta i preduzetništva. Stečena znanja i veštine omogućiće im da efikasno upravljaju procesima u industrijskim, turističko-ugostiteljskim i ekološkim sistemima, kao i drugim oblastima u kojima se ostvaruje izuzetno dinamičan rast i razvoj. Studenti će ovladati sposobnostima donošenja odluka ili rešavanja problema, upravljanja okruženjem, organizovanjem vremena i biće osposobljeni za primenu savremenih tehnika u planiranju, organizovanju, motivaciji i vođenju, upravljanju ljudskim resursima i kontroli.

Share this post

Translate »
Menu