FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – RADIOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE – Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I - Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

05.03.2019.

19.03.2019.

02.04.2019.

16.04.2019.

30.04.2019.

07.05.2019.

21.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

14.00-17.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

25.03.2019.

01.04.2019.

08.04.2019.

15.04.2019.

06.05.2019.

13.05.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00-14.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof. dr Branislav Daković

09.03.2019.

05.04.2019.

06.04.2019.

11.05.2019.

Subota

Petak

Subota

Subota

15.00-17.00h

16.00-17.00h

14.00-15.00h

14.00-16.00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.03.2019.

23.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

12.03.2019.

26.03.2019.

09.04.2019.

23.04.2019.

14.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Zaštita od zračenja

Doc.dr Zoran Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

05.03.2019.

19.03.2019.

02.04.2019.

16.04.2019.

30.04.2019.

07.05.2019.

14.05.2019.

21.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-12.00h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-14.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-15.00h

11.00-13.00h

 

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

25.03.2019.

01.04.2019.

08.04.2019.

15.04.2019.

06.05.2019.

13.05.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

23.03.2019.

01.04.2019.

06.04.2019.

15.04.2019.

18.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

16.03.2019.

23.03.2019.

30.03.2019.

06.04.2019.

13.04.2019.

20.04.2019.

27.04.2019.

11.05.2019.

18.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.04.2019.

Četvrtak

12.00-14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Homeopatija

Prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Doc.dr Mufid Burgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

12.03.2019.

05.04.2019.

26.04.2019.

14.05.2019.

Utorak

Petak

Petak

Utorak

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

23.03.2019.

01.04.2019.

06.04.2019.

15.04.2019.

22.04.2019.

11.05.2019.

18.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

 

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

12.03.2019.

05.04.2019.

26.04.2019.

14.05.2019.

Utorak

Petak

Petak

Utorak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-16.00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

06.03.2019.

20.03.2019.

03.04.2019.

17.04.2019.

08.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

14.03.2019.

28.03.2019.

11.04.2019.

25.04.2019.

16.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc. dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Modifikacije radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

25.03.2019.

01.04.2019.

08.04.2019.

15.04.2019.

06.05.2019.

13.05.2019.

20.05.2019.

27.05.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

13.00-18.00h

13.00-18.00h

 

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Huseinagić

25.03.2019.

01.04.2019.

08.04.2019.

15.04.2019.

06.05.2019.

13.05.2019.

20.05.2019.

27.05.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

13.00-18.00h

13.00-18.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

04.04.2019.

11.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

09.03.2019.

06.04.2019.

13.04.2019.

27.04.2019.

11.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-16.00h

13.00-17.00h

10.00-14.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h