STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

16.04.2019.

Utorak

13.00h

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

III SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc.dr Miro Maksimović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zoologija

Doc.dr Vera Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Motori i traktori *

Doc. dr Zijad Jagodić

20.04.2019.

Subota

13.30h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof.dr Milun Petrović

18.04.2019.

Četvrtak

13.00h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc.dr Vera Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pedologija

Prof.dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Lovstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Agrošumarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc.dr Vera Milošević

03.04.2019.

Srijeda

11.00h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

16.04.2019.

Utorak

17.00h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc.dr Zijad Jagodić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Agrohemija

Doc.dr Kadrija Hasanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Ishrana životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ribarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

 

 

 

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

06.04.2019.

Subota

11.00h

 

Stočarstvo

Prof.dr Milun Petrović

18.04.2019.

Četvrtak

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Agrobiznis menadžment *

Doc.dr Slobodan Nićin

19.04.2019.

Petak

09.00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Agrarna politika *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti