STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

05.09.2020.

19.05.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Zoologija

Doc. dr Vera Milošević

08.09.2020.

24.09.2020.

Utorak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Doc, dr Zijad Jagodić

02.09.2020.

19.09.2020.

Srijeda

Subota

13.30h

13.30h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof. dr Milun Petrović

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof. dr Slobodan Jevtić

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc. dr Vera Milošević

08.09.2020.

24.09.2020.

Utorak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

 

Pedologija

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

12.09.2020.

25.09.2020.

Subota

Petak

14.00h

16.00h

 

Lovstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

12.09.2020.

25.09.2020.

Subota

Petak

14.00h

16.00h

 

Agrošumarstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

12.09.2020.

25.09.2020.

Subota

Petak

14.00h

16.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc. dr Vera Milošević

08.09.2020.

24.09.2020.

Utorak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc. dr Jasmina Mijajlović

12.09.2020.

25.09.2020.

Subota

Petak

14.00h

16.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc. dr Zijad Jagodić

02.09.2020.

19.09.2020.

Srijeda

Subota

13.30h

13.30h

 

Agrohemija

Prof. dr Ranka Kubiček

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

12.09.2020.

25.09.2020.

Subota

Petak

14.00h

16.00h

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Ribarstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

12.09.2020.

25.09.2020.

Subota

Petak

14.00h

16.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof. dr Slobodan Jevtić

 

 

 

 

Navodnjavanje

Prof. dr Tešo Ristić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Stočarstvo

Prof. dr Milun Petrović

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc. dr Jasmina Mijajlović

12.09.2020.

25.09.2020.

Subota

Petak

14.00h

16.00h

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc. dr Jasmina Mijajlović

12.09.2020.

25.09.2020.

Subota

Petak

14.00h

16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Doc. dr Slobodan Nićin

07.09.2020.

24.09.2020.

Ponedeljak

Četvrtak

17.00h

17.00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

12.09.2020.

25.09.2020.

Subota

Petak

14.00h

16.00h

 

Agrarna politika *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

12.09.2020.

25.09.2020.

Subota

Petak

14.00h

16.00h