STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

02.06.2020.

22.06.2020.

06.07.2020.

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

10.00h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

05.06.2020.

22.06.2020.

13.07.2020.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

08.06.2020.

26.06.2020.

07.07.2020.

Ponedeljak

Petak

Utorak

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

05.06.2020.

22.06.2020.

06.07.2020.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

16.00h

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

27.06.2020.

11.07.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Zoologija

Doc. dr Vera Milošević

10.07.2020.

28.07.2020.

Petak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

09.06.2020.

07.07.2020.

Utorak

Utorak

09.30h

09.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Doc, dr Zijad Jagodić

29.05.2020.

17.06.2020.

30.06.2020.

Petak

Srijeda

Utorak

11.00h

11.00h

11.00h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

18.06.2020.

23.07.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

27.06.2020.

11.07.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof. dr Milun Petrović

04.06.2020.

18.06.2020.

02.07.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof. dr Slobodan Jevtić

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

08.06.2020.

26.06.2020.

07.07.2020.

Ponedeljak

Petak

Utorak

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

05.06.2020.

22.06.2020.

06.07.2020.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

16.00h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc. dr Vera Milošević

10.07.2020.

28.07.2020.

Petak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

15.06.2020.

06.07.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

 

Pedologija

Prof. dr Tešo Ristić

07.07.2020.

21.07.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

06.06.2020.

22.06.2020.

06.07.2020.

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

 

Lovstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

06.06.2020.

22.06.2020.

06.07.2020.

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

 

Agrošumarstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

06.06.2020.

22.06.2020.

06.07.2020.

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc. dr Vera Milošević

10.07.2020.

28.07.2020.

Petak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc. dr Jasmina Mijajlović

06.06.2020.

22.06.2020.

06.07.2020.

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

08.06.2020.

29.06.2020.

20.07.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

29.06.2020.

20.07.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc. dr Zijad Jagodić

29.05.2020.

17.06.2020.

30.06.2020.

Petak

Srijeda

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

 

Agrohemija

Prof. dr Ranka Kubiček

22.06.2020.

06.07.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

06.06.2020.

22.06.2020.

06.07.2020.

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

16.06.2020.

30.06.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Ribarstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

06.06.2020.

22.06.2020.

06.07.2020.

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof. dr Slobodan Jevtić

 

 

 

 

Navodnjavanje

Prof. dr Tešo Ristić

07.07.2020.

21.07.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Stočarstvo

Prof. dr Milun Petrović

04.06.2020.

18.06.2020.

02.07.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc. dr Jasmina Mijajlović

22.06.2020.

06.07.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc. dr Jasmina Mijajlović

22.06.2020.

06.07.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Doc. dr Slobodan Nićin

10.06.2020.

24.06.2020.

15.07.2020.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00h

11.00h

11.00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

22.06.2020.

06.07.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Agrarna politika *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

22.06.2020.

06.07.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h