STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

26.01.2021.

23.02.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

11.01.2021.

01.02.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.01.2021.

09.02.2021.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2021.

06.02.2021.

Subota

Subota

12.15h

12.15h

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zoologija

Doc. dr Vera Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Prof. dr Zijad Jagodić

16.01.2021.

20.02.2021.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof. dr Milun Petrović

28.01.2021.

18.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof. dr Slobodan Jevtić

06.02.2021.

Subota

10.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.01.2021.

09.02.2021.

Utorak

Utorak

13.30h

13.30h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2021.

06.02.2021.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc. dr Vera Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pedologija

Prof. dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

16.01.2021.

13.02.2021.

Subota

Subota

11.30h

10.00h

 

Lovstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

16.01.2021.

13.02.2021.

Subota

Subota

11.30h

10.00h

 

Agrošumarstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc. dr Vera Milošević

28.01.2021.

18.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

16.01.2021.

13.02.2021.

Subota

Subota

11.30h

10.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

18.01.2021.

22.02.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc. dr Zijad Jagodić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Agrohemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

22.01.2021.

12.02.2021.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Ribarstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof. dr Slobodan Jevtić

06.02.2021.

Subota

10.00h

 

Navodnjavanje

Prof. dr Tešo Ristić

19.01.2021.

12.02.2021.

Utorak

Petak

12.00h

12.00h

 

Stočarstvo

Prof. dr Milun Petrović

28.01.2021.

18.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Doc. dr Slobodan Nićin

11.01.2021.

01.02.2021.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

16.01.2021.

13.02.2021.

Subota

Subota

11.30h

10.00h

 

Agrarna politika *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

16.01.2021.

13.02.2021.

Subota

Subota

11.30h

10.00h