STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

29.10.2019.

19.11.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

04.10.2019.

07.11.2019.

Petak

Četvrtak

13.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

 

 

 

 

Zoologija

Doc. dr Vera Milošević

22.10.2019.

05.11.2019.

Utorak

Utorak

10.00h

11.00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Doc, dr Zijad Jagodić

09.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof. dr Milun Petrović

24.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

12.30h

13.00h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof. dr Slobodan Jevtić

24.10.2019.

12.11.2019.

Četvrtak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc. dr Vera Milošević

22.10.2019.

05.11.2019.

Utorak

Utorak

10.00h

11.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

28.10.2019.

14.11.2019.

Ponedeljak

Četvrtak

16.30h

16.30h

 

Pedologija

Prof. dr Tešo Ristić

19.10.2019.

Subota

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

19.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

13.00h

 

Lovstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

19.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

13.00h

 

Agrošumarstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

19.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc. dr Vera Milošević

22.10.2019.

05.11.2019.

Utorak

Utorak

10.00h

11.00h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc. dr Jasmina Mijajlović

19.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

13.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

04.11.2019.

Ponedeljak

11.00h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

04.11.2019.

Ponedeljak

11.00h

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc. dr Zijad Jagodić

09.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Agrohemija

Prof. dr Ranka Kubiček

29.10.2019.

19.11.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

19.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

13.00h

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

04.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

15.00h

14.00h

 

Ribarstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

19.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

13.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof. dr Slobodan Jevtić

24.10.2019.

11.11.2019.

Četvrtak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Navodnjavanje

Prof. dr Tešo Ristić

19.10.2019.

26.10.2019.

Subota

Subota

10.00h

12.00h

 

Stočarstvo

Prof. dr Milun Petrović

24.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

12.30h

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc. dr Jasmina Mijajlović

19.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

13.00h

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc. dr Jasmina Mijajlović

19.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Doc. dr Slobodan Nićin

02.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

09.00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

19.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

13.00h

 

Agrarna politika *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

19.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

13.00h