STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

18.06.2019.

02.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

26.06.2019.

10.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

28.06.2019.

12.07.2019.

03.09.2019.

16.09.2019.

Petak

Petak

Utorak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.06.2019.

02.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

22.06.2109.

20.07.2019.

07.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00h

15.00h

15.00h

15.00h

 

Zoologija

Doc. dr Vera Milošević

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

25.06.2019.

09.07.2019.

03.09.2019.

17.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Doc, dr Zijad Jagodić

17.06.2019.

22.07.2019.

14.09.2019.

28.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof. dr Milun Petrović

27.06.2019.

18.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof. dr Slobodan Jevtić

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

28.06.2019.

12.07.2019.

03.09.2019.

16.09.2019.

Petak

Petak

Utorak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.06.2019.

02.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc. dr Vera Milošević

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

08.06.2019.

09.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Subota

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

16.30h

16.30h

16.30h

 

Pedologija

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.

Utorak

Subota

Srijeda

Petak

09.00h

09.00h

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

08.06.2019.

13.07.2019.

06.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Petak

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Lovstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

08.06.2019.

13.07.2019.

06.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Petak

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Agrošumarstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

08.06.2019.

13.07.2019.

06.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Petak

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc. dr Vera Milošević

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc. dr Jasmina Mijajlović

08.06.2019.

13.07.2019.

06.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Petak

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

09.07.2019.

23.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

09.07.2019.

23.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc. dr Zijad Jagodić

17.06.2019.

22.07.2019.

14.09.2019.

28.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Agrohemija

Doc. dr Kadrija Hasanović

20.06.2019.

18.07.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

08.06.2019.

13.07.2019.

06.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Petak

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

14.06.2019.

28.06.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Ribarstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

08.06.2019.

13.07.2019.

06.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Petak

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof. dr Slobodan Jevtić

 

 

 

 

Navodnjavanje

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.

Utorak

Subota

Srijeda

Petak

09.00h

09.00h

10.00h

10.00h

 

Stočarstvo

Prof. dr Milun Petrović

27.06.2019.

18.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc. dr Jasmina Mijajlović

08.06.2019.

13.07.2019.

06.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Petak

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc. dr Jasmina Mijajlović

08.06.2019.

13.07.2019.

06.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Petak

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Doc. dr Slobodan Nićin

25.06.2019.

09.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

10.00h

10.00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

08.06.2019.

13.07.2019.

06.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Petak

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Agrarna politika *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

08.06.2019.

13.07.2019.

06.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Petak

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h