STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

19.06.2018.

17.07.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

III SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc.dr Miro Maksimović

16.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Zoologija

Doc.dr Vera Milošević

06.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Motori i traktori *

Doc. dr Zijad Jagodić

07.06.2018.

28.06.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

28.06.2018.

13.07.2018.

Četvrtak

Petak

15:00h

15:00h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

23.06.2018.

06.07.2018.

Subota

Petak

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof.dr Milun Petrović

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

11:15h

11:15h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc.dr Vera Milošević

06.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

13.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

Pedologija

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

09:00h

09:00h

 

Izborni predmeti

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

08.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Lovstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

08.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Agrošumarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

08.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc.dr Vera Milošević

06.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

08.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

26.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

26.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc.dr Zijad Jagodić

07.06.2018.

28.06.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Agrohemija

Doc.dr Kadrija Hasanović

14.06.2018.

02.07.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

11:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Ishrana životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

08.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Ribarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

08.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

 

 

 

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

Stočarstvo

Prof.dr Milun Petrović

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

08.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

08.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Agrobiznis menadžment *

Doc.dr Slobodan Nićin

22.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

08.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Agrarna politika *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

08.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti