Fizioterapija i radna terapija

Fizioterapija i radna terapija

Fizioterapija i radna terapija: Suvremeni načini života i rada, sve duži životni vijek i kronične bolesti lokomotornog sustava zahtijevaju  da se oblast fizioterapije i pratečih naučnih disciplina studiraju na interdisciplinarni i multidisciplinarni način. Na taj način se osigurava unapređenje zdravstvene zaštite, proširuje  mogućnost akademskog školovanja, odgovara velikom interesovanju medicinskih tehničara za proširenjem obrazovanja i potrebama za dodatnim kadrom u fizioterapijskoj praksi.

Share this post

Translate »
Menu