FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

26.10.2018.

03.11.2018.

23.11.2018.

08.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

Subota

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

08.10.2018.

15.10.2018.

22.10.2018.

05.11.2018.

12.11.2018.

19.11.2018.

26.11.2018.

03.12.2018.

10.12.2018.

17.12.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

12.00-14.00h

11.00-13.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

09.00-12.00h

 

Strani jezik I -Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13.00-14.00h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Zoran M. Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

05.10.2018.

12.10.2018.

19.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

23.11.2018.

07.12.2018.

14.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

18.10.2018.

08.11.2018.

22.11.2018.

06.12.2018.

20.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

07.11.2018.

28.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

19.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

18.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14.00-16.00h

13.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-17.00h

12.00-14.00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.00h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Geopolitika

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

07.11.2018.

28.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

19.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

06.10.2018.

20.10.2018.

10.11.2018.

24.11.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Fakulteta političkih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

26.10.2018.

09.11.2018.

12.11.2018.

Petak

Petak

Ponedeljak

10.00-12.00h

12.30-14.30h

10.00-12.00h

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

26.10.2018.

03.11.2018.

23.11.2018.

08.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

26.10.2018.

03.11.2018.

23.11.2018.

08.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Žurnalistika

Prof.dr Dragan Tančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija diplomatije

%

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Marketing*

Doc.dr Vojislava Grbić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

13.10.2018.

27.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

01.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

 

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

07.11.2018.

28.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

19.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

05.10.2018.

19.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

30.11.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Diplomatski protokol

Prof.dr Dragan N. Stančić

27.10.2018.

10.11.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

22.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

05.10.2018.

19.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

30.11.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

 

 

VIII SEMESTAR

Ekonomska diplomatija

%

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza*

Prof.dr Dragan N. Stančić

27.10.2018.

10.11.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

22.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Ivan Balta

12.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

30.11.2018.

05.12.2018.

14.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

07.11.2018.

28.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

19.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

05.10.2018.

19.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

30.11.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

26.10.2018.

03.11.2018.

23.11.2018.

08.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

Subota

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

05.10.2018.

19.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

30.11.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

08.10.2018.

19.11.2018.

26.11.2018.

03.12.2018.

10.12.2018.

24.12.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00-12.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Ivan Balta

12.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

30.11.2018.

05.12.2018.

14.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

07.11.2018.

28.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

19.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

05.10.2018.

19.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

30.11.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

26.10.2018.

03.11.2018.

23.11.2018.

08.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

Subota

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

08.10.2018.

19.11.2018.

26.11.2018.

03.12.2018.

10.12.2018.

24.12.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00-12.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Ekonomska diplomatija*

%

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Ivan Balta

12.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

30.11.2018.

05.12.2018.

14.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

07.11.2018.

28.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

19.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h