PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

02.03.2019.

09.03.2019.

15.03.2019.

23.03.2019.

29.03.2019.

05.04.0219.

12.04.2019.

19.04.2019.

27.04.2019.

04.05.2019.

25.05.2019. kolokvijum

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

09.00-10.30h

09.00-10.30h

14.00-15.30h

09.00-10.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

09.00-10.30h

09.00-10.30h

10.00h

 

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

02.03.2019.

09.03.2019.

15.03.2019.

23.03.2019.

29.03.2019.

05.04.0219.

12.04.2019.

19.04.2019.

27.04.2019.

04.05.2019.

18.05.2019. kolokvijum

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

10.30-12.00h

10.30-12.00h

15.30-17.00h

10.30-12.00h

15.30-17.00h

15.30-17.00h

15.30-17.00h

15.30-17.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

12.03.2019.

26.03.2019.

09.04.2019.

23.04.2019.

14.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

04.04.2019.

11.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Pravna etika*

Prof.dr Brano Miljuš

09.03.2019.

23.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

11.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

06.06.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-15.00h

15.00-17.00h

13.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

19.03.2019.

02.04.2019.

16.04.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

16.30-18.00h

16.30-18.00h

16.30-18.00h

 

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

06.03.2019.

03.04.2019.

08.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

 

Izborni predmeti

Međunarodno krivično pravo*

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

25.04.2019.

09.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-15.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Ekološko pravo *

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ljudska prava*

Prof. dr Kemal Brkić

30.03.2019.

13.04.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

05.03.2019.

06.03.2019.

12.03.2019.

13.03.2019.

19.03.2019.

20.03.2019.

26.03.2019.

27.03.2019.

09.04.2019.

10.04.2019.

16.04.2019.

17.04.2019.

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

13.00-14.30h

13.00-14.30h

13.00-14.30h

13.00-14.30h

13.00-15.00h

13.00-14.00h

13.00-14.30h

13.00-14.00h

13.00-14.30h

13.00-14.00h

13.00-14.30h

13.00-14.00h

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

13.03.2019.

27.03.2019.

10.04.2019.

24.04.2019.

08.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

06.03.2019.

28.03.2019.

18.04.2019.

09.05.2019.

30.05.2019.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

14.03.2019.

28.03.2019.

18.04.2019.

09.05.2019.

23.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Izborni predmeti

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

14.03.2019.

28.03.2019.

18.04.2019.

09.05.2019.

23.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Retorika *

Prof.dr Brano Miljuš

09.03.2019.

23.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

11.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

14.03.2019.

28.03.2019.

18.04.2019.

09.05.2019.

23.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Ekološka bezbjednost *

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Korporativna bezbjednost *

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Pravo EU – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc. dr Milomir Čodo

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Prof. dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

16.03.2019.

30.03.2019.

06.04.2019.

11.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

 

Radno pravo

Prof. dr Faruk Sinanović

05.03.2019.

12.03.2019.

19.03.2019.

26.03.2019.

02.04.2019.

09.04.2019.

16.04.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.30-19.00h

16.30-19.00h

16.30-19.00h

16.30-19.00h

16.30-19.00h

16.30-19.00h

16.30-18.00h

 

Izborni predmeti

Kriminalistika *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

14.03.2019.

28.03.2019.

18.04.2019.

09.05.2019.

23.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Nomotehnika *

Prof. dr Brana Komljenović

13.03.2019.

27.03.2019

10.04.2019.

24.04.2019.

08.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00-14.30h

13.00-14.30h

13.00-14.30h

13.00-14.30h

13.00-14.30h

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof.dr Brano Miljuš

09.03.2019.

23.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

11.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Konsultacije

16.00h

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru