RASPORED NASTAVE-STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

05.10.2018.

12.10.2018.

19.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

23.11.2018.

30.11.2018.

07.12.2018.

14.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Matematika

...

09.10.2018.

23.10.2018.

06.11.2018.

20.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

18.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.15-16.45h

15.15-17.30h

15.15-16.45h

15.15-17.30h

15.15-16.45h

15.15-16.45h

15.15-16.45h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

12.00-14.00h

11.00-13.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

09.00-12.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13.00-14.00h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

18.10.2018.

08.11.2018.

22.11.2018.

06.12.2018.

20.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Higijena *

Prof.dr Mithat Tabaković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta lingvistika *

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

05.10.2018.

12.10.2018.

19.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

23.11.2018.

30.11.2018.

07.12.2018.

14.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

12.10.2018.

26.10.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-16.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

06.10.2018.

20.10.2018.

03.11.2018.

24.11.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14.00-16.00h

13.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-17.00h

12.00-14.00h

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.00h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Filmska i TV kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

07.11.2018.

28.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

19.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Pedagoška informatika *

Prof.dr Esed Karić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

18.10.2018.

25.10.2018.

01.11.2018.

08.11.2018.

15.11.2018.

22.11.2018.

29.11.2018.

06.12.2018.

13.12.2018.

20.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

05.10.2018.

12.10.2018.

19.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

23.11.2018.

30.11.2018.

07.12.2018.

14.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

...

02.10.2018.

16.10.2018.

30.10.2018.

13.11.2018.

27.11.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.45-17.30h

16.45-17.30h

16.45-17.30h

16.45-17.30h

16.45-17.30h

16.45-17.30h

 

VI SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Prof.dr Šaćira Mešalić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predškolska pedagogija

Doc. dr Perica Ivanek

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Rad u cjelodnevnom produženom boravku *

Prof.dr Refik Ćatić

12.10.2018.

26.10.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.00-18.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Metodika početnog čitanja i pisanja *

Doc.dr Kojo Simić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

Kineziologija*

Prof.dr Branimir Mikić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

27.10.2018.

23.11.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

Subota

Petak

Subota

Subota

09.00-11.15h

14.30-19.00h

09.00-14.15h

09.00-11.15h

 

Metodika razvoja govora

Prof.dr Refik Ćatić

12.10.2018.

25.10.2018.

08.11.2018.

15.11.2018.

20.12.2018.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-17.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

 

Metodika nastave likovne kulture

25.10.2018.

03.11.2018.

10.11.2018.

Četvrtak

Subota

Subota

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Metodička praksa

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

Izborni predmeti

Razvojna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Scenska umjetnost *

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

05.10.2018.

12.10.2018.

19.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

23.11.2018.

30.11.2018.

07.12.2018.

14.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti