Rijec dekana

Riječ Dekana Fakulteta političkih nauka

  Poštovani budući studenti,             Fakultet političkih nauka Evropskog univerziteta Brčko distrikt ima sljedeće studijske programe: Socijalni rad, Politologija, Međunarodni odnosi i diplomatija i Žurnalistika i komunikologija. Školujemo studente na sva tri ciklusa studija.             Planovi i programi su koncipirani na osnovu uporednih iskustava i po ugledu na fakultete političkih nauka kako u Bosni i …

Riječ Dekana Fakulteta političkih nauka Read More »

Anka Bulatovic75x75

Riječ dekana Ekonomskog fakulteta

Poštovane koleginice i kolege, Zvanje diplomiranog ekonomiste koje možete steći završetkom studija na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom, i znanje koje ćete ponijeti, otvara Vam brojne mogućnosti zapošljavanja i obezbjeđuje uklapanje u savremene svjetske trendove.Sa ponosom ističemo da Ekonomski fakultet u svom sastavu raspolaže sa osam studijskih programa, i to Opšti (opći) smjer; Marketing …

Riječ dekana Ekonomskog fakulteta Read More »

Nedeljko Stankovic75x75

Riječ dekana Pravnog fakulteta

Poštovani sadašnji i budući studenti, na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta izvodi se nastava na sva tri nivoa studija u okviru studijskih programa – opšte pravo, bezbjednost i forenzika. Studijski programi su usaglašeni sa savremenim naučnim tendencijama i prilagođeni su zahtjevima vremena. Kreirani su po principima Bolonjske deklaracije, čime omogućavaju evropski sistem prenošenja bodova (ECTS). Nastavu …

Riječ dekana Pravnog fakulteta Read More »

Rudika Gmajnic75x75

Riječ dekana Fakulteta zdravstvenih nauka

Poštovani budući studenti! Fakultet zdravstvenih nauka prezentira se sa osam smjerova koji su svaki za sebe posebna cjelina, a opet čine ponudu studiranja na zdravstvenim smjerovima koja u potpunosti zadovoljava interese studenata i potrebe tržišta rada. Svi kabineti i učionice potrebni za kvalitetno i suvremeno odžavanje nastave izuzetno su komforni i opremljeni tehničkim pomagalima i …

Riječ dekana Fakulteta zdravstvenih nauka Read More »

Riječ dekana Pedagoškog fakulteta

Poštovani i uvaženi studenti Pedagoškog fakulteta, Pedagoški fakultet čine  Studijski programi ili kako u javnosti nalazimo i termine Odsjeci ili Grupe:Razredna nastava, Razredna s engleskim jezikom i Razredna nastava sa defektologijom, Vaspitač predškolskih ustanova, Matematika i fizika, Informatika i tehnika, Istorija i Geografija. Očigledno iz naziva Studijskih progarama,nije teško zaklјučiti da se radi o raznovrsnom …

Riječ dekana Pedagoškog fakulteta Read More »

Halid Zigic75x75

Riječ dekana Tehničkog fakulteta

Poštovani budući studenti, Dobro došli na Web sajt Evropskoga univerziteta Brčko distrikt. Pred Vama je donošenje najvažnije životne odluke. Šta upisati, kako do diplome i kako se zaposliti? Na Tehničkom fakultetu imate veliki izbor atraktivnih studijskih programa: Arhitektura, Geodezija, Građevinarstvo, Hidrotehnika, Konstrukcije, Željeznice, aerodromi i tuneli, Saobraćaj- drumski i riječni, Menadžment u saobraćaju, Bezbjednost u …

Riječ dekana Tehničkog fakulteta Read More »

Translate »