Fakultet politickih nauka

Fakultet politickih nauka

Na  Fakultetu  političkih  nauka  postoje  tri  studijska  programa: Politologija; Međunarodni odnosi i diplomatija, i Žurnalistika i komunikologija.

Share this post

Translate »
Menu