Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet
Brčko distrikt

Dobrodošli

Dokumentacija za upis

ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA
555 003 005 11 429 27
 Nova Banka 

Studentska služba

 Ul. Bijeljinska cesta 72-74, Brčko distrikt BiH

 +387/49 590 605
+387/49 590 610

 +387/60 319 5975

 +387/49 590-615


info@eubd.edu.ba

pon-sub: 08:00-19:00h

Dokumentacija za upis u I godinu

 • Ovjerene kopije svih svjedočanstava srednje škole
 • Ovjerena kopija diplome srednje škole
 • Rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Kopija lične karte
 • 2 fotografije veličine kao za pasoš
 • Uredno popunjeni upisni formulari
 • Uplata

Prepis sa drugog fakulteta

 • Ovjerene kopije svih svjedočanstava srednje škole
 • Ovjerena kopija diplome srednje škole
 • Rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Plan i program fakulteta
 • Kopija lične karte
 • 2 fotografije veličine kao za pasoš
 • Uredno popunjeni upisni formulari
 • Uvjerenje o položenim ispitima
 • Uplata

Upis sa diplomom više i visoke škole

 • Ovjerene kopije svih svjedočanstava srednje škole
 • Ovjerena kopija diplome srednje škole
 • Ovjerena kopija diplome više škole
 • Original ili ovjerena kopija prepisa ocjena sa više škole
 • Rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Kopija lične karte
 • 2 fotografije veličine kao za pasoš
 • Uredno popunjeni upisni formulari
 • Plan i program više škole
 • Uplata

Potrebna dokumenta za upis :

 

Translate »