Dokumentacija za upis

Potrebna dokumentacija

 • Ovjerene kopije svih svjedočanstava srednje škole
 • Ovjerena kopija diplome srednje škole
 • Rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Lična karta na uvid
 • 2 fotografije veličine kao za pasoš
 • Uredno popunjeni upisni formulari
 • Uplata
 • Ovjerene kopije svih svjedočanstava srednje škole
 • Ovjerena kopija diplome srednje škole
 • Rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Plan i program fakulteta
 • Lična karta na uvid
 • 2 fotografije veličine kao za pasoš
 • Uredno popunjeni upisni formulari
 • Uvjerenje o položenim ispitima
 • Uplata
 • Ovjerene kopije svih svjedočanstava srednje škole
 • Ovjerena kopija diplome srednje škole
 • Ovjerena kopija diplome više škole
 • Original ili ovjerena kopija prepisa ocjena sa više škole
 • Rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Lična karta na uvid
 • 2 fotografije veličine kao za pasoš
 • Uredno popunjeni upisni formulari
 • Plan i program više škole
 • Uplata

Evropski univerzitet Brčko distrikt je privatna visokoškolska ustanova
osnovana 2011. godine. U svom sastavu ima 6 fakulteta:

 • Ekonomski fakultet,
 • Pedagoški fakultet,
 • Fakultet političkih nauka,
 • Fakultet za medicinu, farmaciju
  i zdravstvo,
 • Pravni fakultet iTehnički fakultet

Univerzitet obavlja prema tipu studija studije prvog, drugog i trećeg ciklusa, odnosno dodiplomske, magistarske i doktorske studije. Kod studijskih
programa Farmacija i Stomatologija magistarske studije su integrisane.

Tel: +387 49 590 605

Email: info@eubd.edu.ba

Radno vrijeme: Pon – Sub / 8:00 – 19:00

Pravilno popunjena uplatnica

ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA
555 003 005 11 429 27
Nova Banka

Translate »
Menu