FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Dentalna anatomija

Prof. dr Nenad Tanasković

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

 

Histologija i embriologija

Prof. dr Branimir Marjanović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Cervikofacijalna patologija

Prof. dr Branimir Marjanović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc. dr Dobrila Regoje

01.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

15.00h

15.00h

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof. dr Nenad Tanasković

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

14.00h

14.00h

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Dentalna radiologija

Prof. dr Branimir Marjanović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Imunologija

Doc. dr Munevera Osmić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

01.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

15.00h

15.00h

 

Otorinolaringologija

Doc. dr Suad Keranović

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Gnatologija

Doc. dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Ginekologija i porodništvo

Doc. dr Zoran Petrović

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Doc. dr Dobrila Regoje

01.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

15.00h

15.00h

 

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc. dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof. dr Nenad Tanasković

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Doc. dr Dobrila Regoje

01.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

15.00h

15.00h

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

Oralna implantologija

Prof. dr Nenad Tanasković

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Endodoncija

Doc. dr Dobrila Regoje

01.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

15.00h

15.00h

 

Stomatološki materijali

Doc. dr Miljan Bajić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija *

Doc. dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Prevencija i

 kontrola infekcija *

Doc. dr Igor Dragičević

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Restauracijska stomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

01.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

15.00h

15.00h

 

Restauracijska stomatologija

Vježbe

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

 

 

 

 

Parodontologija

Vježbe

Tijana Kašanski

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Vježbe

Dr. stomatologije Mirela Redžić

 

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Ortodoncija

Doc. dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Mobilna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Okluzije *

Doc. dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

01.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

15.00h

15.00h

 

Fiksna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Forenzička stomatologija

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Klinička praksa

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

XII SEMESTAR

Klinički staž – oralna hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – restauracijska hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – protetika

 

 

 

 

 

Klinički staž – endodoncija

 

 

 

 

 

Klinički staž – ortodoncija