FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

06.06.2018.

05.07.2018.

Srijeda

Četvrtak

09:00h

10:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

12.06.2018.

26.06.2018.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

19.06.2018.

17.07.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik - Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

26.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Dentalna anatomija

Doc.dr Ante Prlić

 

 

 

 

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

13.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

04.06.2018.

29.06.2018.

Ponedeljak

Petak

15:00h

15:00h

 

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

23.06.2018.

06.07.2018.

Subota

Petak

14:00h

14:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

07.06.2018.

12.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

09.06.2018.

23.06.2018.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

26.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Cervikofacijalna patologija

Doc.dr Zlatko Ercegović

06.06.2018.

03.07.2018.

Srijeda

Utorak

10:00h

15:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

11:15h

11:15h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

19.06.2018.

17.07.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Mufid Burgić

05.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Oralna medicina i oralna patologija

Doc.dr Mufid Burgić

05.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Interna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2018.

21.07.2018.

Petak

Subota

16:00h

10:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

21.06.2018.

26.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

14:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

12.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

15:00h

15:00h

 

Neurologija I psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

06.06.2018.

03.07.2018.

Srijeda

Utorak

10:00h

15:00h

 

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Branimir Marjanović

04.06.2018.

29.06.2018.

Ponedeljak

Petak

15:00h

15:00h

 

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

16.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

04.06.2018.

17.07.2018.

Ponedeljak

Utorak

14:00h

14:00h

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

30.06.2018.

23.07.2018.

Subota

Ponedeljak

10:00h

15:00h

 

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

22.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Zoran Petrović

04.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija i zdravstvenih ustanova*

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

16:00h

16:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

07.06.2018.

12.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

04.06.2018.

17.07.2018.

Ponedeljak

Utorak

14:00h

14:00h

 

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

22.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

16:00h

16:00h

 

Oralna implantologija

Doc.dr Dobrila Regoje

04.06.2018.

17.07.2018.

Ponedeljak

Utorak

14:00h

14:00h

 

VIII SEMESTAR

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

05.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

05.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Hemostaza u stomatološkoj praksi

Doc.dr Mufid Burgić

05.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Endodoncija

Doc.dr Dobrila Regoje

04.06.2018.

17.07.2018.

Ponedeljak

Utorak

14:00h

14:00h

 

Stomatološki materijali

Doc. dr Miljan Bajić

06.06.2018.

31.07.2018.

Srijeda

Subota

13:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Gerontostomatologija *

Doc.dr Omer Pinjić

22.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Prevencija i kontrola infekcija *

Doc. dr Amer Čustović

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr  Senka Samardžić

07.06.2018.

03.07.2018.

Četvrtak

Utorak

14:00h

14:00h

 

 

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

23.06.2018.

06.07.2018.

Subota

Petak

14:00h

14:00h

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

04.06.2018.

17.07.2018.

Ponedeljak

Utorak

14:00h

14:00h

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

06.06.2018.

31.07.2018.

Srijeda

Subota

13:00h

12:00h

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

22.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

22.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Branislav Daković

09.07.2018.

Ponedeljak

11:00h

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

15:00h

15:00h

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc.dr Omer Pinjić

22.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Fiksna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

22.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Pretklinika I laboratorijska protetika

Doc.dr Omer Pinjić

22.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicine *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

15:00h

15:00h

 

Okluzije *

Doc.dr Omer Pinjić

22.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Prometni traumatizam *

 

 

 

 

 

XI i XII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

XI SEMESTAR

Bol u stomatologiji

 

 

 

 

Anesteziologija i reanimatologija

 

 

 

 

 

Forenzička stomatologija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinička praksa

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinička praksa II