FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

12.04.2019.

Petak

14.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

15.04.2019.

Ponedeljak

10.00h

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

16.04.2019.

Utorak

13.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik - Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

12.04.2019.

Petak

14.00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Dentalna anatomija

Doc.dr Ante Prlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

20.04.2019.

Subota

09.00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

12.04.2019.

Petak

15.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

16.04.2019.

Utorak

17.00h

 

Cervikofacijalna patologija

Doc.dr Zlatko Ercegović

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Mufid Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Oralna medicina i oralna patologija

Doc.dr Mufid Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Interna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

20.04.2019.

Subota

10.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Neurologija I psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

 

 

 

 

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

06.04.2019.

Subota

11.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

20.04.2019.

Subota

11.00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Zoran Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija i zdravstvenih ustanova*

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

12.04.2019.

Petak

14.00h

 

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

26.04.2019.

Petak

12.00h

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Oralna implantologija

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Hemostaza u stomatološkoj praksi

Doc.dr Mufid Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Endodoncija

Doc.dr Dobrila Regoje

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stomatološki materijali

Doc. dr Miljan Bajić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Gerontostomatologija *

Doc.dr Omer Pinjić

26.04.2019.

Petak

12.00h

 

Prevencija i kontrola infekcija *

Doc. dr Amer Čustović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr  Senka Samardžić

 

 

 

 

 

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

20.04.2019.

Subota

14.00h

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

26.04.2019.

Petak

12.00h

 

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

26.04.2019.

Petak

12.00h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Branislav Daković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fiksna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pretklinika I laboratorijska protetika

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom

 semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicine *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Okluzije *

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Prometni traumatizam *

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

XI i XII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

XI SEMESTAR

Bol u stomatologiji

 

 

 

 

Anesteziologija i reanimatologija

 

 

 

 

 

Forenzička stomatologija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinička praksa

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinička praksa II