FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

23.01.2021.

13.02.2021.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

21.01.2021.

11.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

26.01.2021.

23.02.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.01.2021.

09.02.2021.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

16.01.2021.

06.02.2021.

Subota

Subota

12.15h

12.15h

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

22.01.2021.

05.02.2021.

Petak

Petak

11.00h

11.00h

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Dentalna anatomija

Prof. dr Nenad Tanasković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Histologija i embriologija

Prof. dr Branimir Marjanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

14.01.2021.

04.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

10.30h

10.30h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

30.01.2021.

20.02.2021.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

21.01.2021.

04.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

18.01.2021.

22.02.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Cervikofacijalna patologija

Prof. dr Branimir Marjanović

16.01.2021.

30.01.2021.

Subota

Subota

10.15h

10.15h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.01.2021.

09.02.2021.

Utorak

Utorak

13.30h

13.30h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2021.

06.02.2021.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc. dr Dobrila Regoje

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof. dr Nenad Tanasković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

30.01.2021.

13.02.2021.

Subota
Subota

10.00h

10.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

14.01.2021.

04.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

19.01.2021.

02.02.2021.

Utorak

Utorak

14.00h

14.00h

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

30.01.2021.

20.02.2021.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Dentalna radiologija

Prof. dr Branimir Marjanović

16.01.2021.

30.01.2021.

Subota

Subota

10.30h

10.30h

 

Imunologija

Doc. dr Munevera Osmić

16.01.2021.

06.02.2021.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

16.01.2021.

15.02.2021.

Subota

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Otorinolaringologija

Doc. dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Gnatologija

Doc. dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ginekologija i porodništvo

Doc. dr Zoran Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

29.01.2021.

12.02.2021.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

22.01.2021.

05.02.2021.

Petak

Petak

11.00h

11.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Doc. dr Dobrila Regoje

25.01.2021.

08.02.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00h

14.00h

 

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc. dr Omer Pinjić

29.01.2021.

12.02.2021.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof. dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Doc. dr Dobrila Regoje

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Oralna implantologija

Prof. dr Nenad Tanasković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Endodoncija

Doc. dr Dobrila Regoje

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stomatološki materijali

Doc. dr Miljan Bajić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija *

Doc. dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Prevencija i

 kontrola infekcija *

Doc. dr Igor Dragičević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

28.01.2021.

11.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

30.01.2021.

20.02.2021.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Restauracijska stomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

25.01.2021.

08.02.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00h

14.00h

 

Restauracijska stomatologija

Vježbe

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

30.01.2021.

Subota

14.00h

 

Parodontologija

Vježbe

Tijana Kašanski

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Omer Pinjić

29.01.2021.

12.02.2021.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Dječija i preventivna stomatologija

Vježbe

Dr. stomatologije Mirela Redžić

 

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof. dr Branislav Daković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ortodoncija

Doc. dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Mobilna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Okluzije *

Doc. dr Omer Pinjić

29.01.2021.

12.02.2021.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

28.01.2021.

11.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

25.01.2021.

08.02.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00h

14.00h

 

Fiksna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

29.01.2021.

12.02.2021.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Forenzička stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

12.01.2021.

06.02.2021.

Utorak

Subota

12.00h

12.00h

 

Klinička praksa

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

XII SEMESTAR

Klinički staž – oralna hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – restauracijska hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – protetika

 

 

 

 

 

Klinički staž – endodoncija

 

 

 

 

 

Klinički staž – ortodoncija