Veze sa okruženjem i poslovnim partnerima

Evropski univerzitet je za jedanaest godina rada ostvario značajnu saradnju sa lokalnom zajednicom kroz učešće u društvenom životu Brčko distrikta i okoline. Sa određenim brojem organizacija i ustanova potpisani su sporazumi o saradnji u oblasti obrazovanja, razmjene iskustava, posjeta organizacijama i ustanovama. Univerzitet je i sa mnogim međunarodnim subjektima ostvario dobru saradnju. Produkt te domaće i međunarodne saradnje su potpisani ugovori sa sljedećim subjektima

Zdravstveno turistički centa „BANJA VRUĆICA A.D.“

Psihološki centar „Sirius“

EPLO in B&H, Prof. dr DIR Alexios Panagopoulos

Lječilište Aqua Bristol

Zdravstvena ustanova "Zdravlje pharm"

Privatna praksa "ADent" Brčko

"Školigrica" Brčko distrikt

Sveučilište u Slavonskom Brodu

Univerzitet u Beogradu – Institut za nuklearne nauke “Vinča” Beograd

Academic Council on the United Nations System

Austria Institut für Europa und Sicherheitspolitik

Donau Universität Krems

Hochschulliga für die Vereinten Nationen ÖGAVN

University of Applied Sciences/ Fachhochschule des bfi Wien

University of Applied Sciences/ Fachhochschule Burgenland

Webster University Vienna

Landesverteidigungsakademie, Institut für Strategie und Sicherheitspolitik

„Ural State Medical University“ Ekaterinburg, Russia

Dipartimento Di Studi Europei “Jean Monnet” Locarno, Švicarska/ Foundation “Zaklada Europa”

“Domatec” GmbH, Mühldorf, Bundesrepublik Deutschlan

Dom zdravlja “Medigroup dr Ristić” Beograd, Republika Srbija

Dom zdravlja “Medigroup Jedro” Beograd, Republika Srbija

Miloš klinike – specijalna klinika za oftalmologiju, Beograd, Republika Srbija

Opšte bolnice Medigroup, Beograd, Republika Srbija

Institut zakonodavstva i rukovodstva Ruske policijske asocijacije u Tuli

Prvi privatni univerzitet “FON” iz Skoplja;

Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti „Baltazar Adam Krčelić“ iz Zaprešića

Visoka strukovna škola „Akademija fudbala“, Beograd

Srpski kulturni centar, Vukovar

Visokoškolska ustanova Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Karate Federacija World Global Martial Arts Association Hachi – O – Kai Budo Karate Do Federation

Trgovačko društvo Alhidada d.o.o, za obavljanje prakse studenata Geodezije

JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

Javno zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla

JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom

PZU Ginekološka poliklinika „Korak do života“ Tuzla

Zdravstveno-estetski centar “Dermato-Dentomedik” dr Regoje, Brčko

Zdravstvena ustanova „Petković“ Šamac

Poliklinike Azabagić Tuzla

JZU Banja Ilidža Gradačac

JZU Dom zdravlja Živinice

Ordinacija za opštu stomatologiju, oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju “Kusturica Dr. Nusret” u Brčkom

PZU Apoteke Edal Eurofarm u Tuzli

PZU Stomatološka ambulanta „SHINE“ estetsko-stomatološki centar Brčko

JP Luka Brčko

JP RTV 7 d.o.o. Tuzla

JP Radio Brčko d.o.o.

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

Rudarski institut d.d. Tuzla

Općina Stari Grad Sarajevo

Opština Donji Žabar

Opština Pelagićevo

Visokoškolska ustanova Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla;

„GIS soft“ doo preduzeće za gis, geoinformatiku, projektovanje i izvođenje geodetskih radova Brčko

Kristal doo Živinice

NNM inženjering doo Tuzla

„Metrix-inženjering“ doo Tuzla

Preduzeće za građevinu, usluge i promet „Astra Plan“ d.o.o. Brčko

Elmoprom Brčko

Centar za njemački jezik “Glossa” u Banja Luci;

JUMS Hemijska škola Tuzla

Alma-Ras d.o.o. Olovo;

PZU „Alfa“ Brčko distrikt

Manipur International University

Manipur International University, Manipur, India;

„AAB College“, Faculty of physical culture and sport, Priština

„Širbegović Inženjering“ d.o.o. u Gračanici

JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona u Tuzli

„Geoinfo“ d.o.o. u Banja Luci

Gideon Robert University, Lusaka, Zambia

Državni Brijansk Univerzitet u Brijansku, Ruska Federacija

"Copy Trade" u Brčkom

"Termoelektro" Brčko

Predškolska ustanova Elvad Brčko

Happy Kindergarten Brčko

MC "Sportrehab" Brčko

Translate »
Menu