TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

I SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika I

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

12.03.2019.

02.04.2019.

09.04.2019.

23.04.2019.

07.05.2019.

21.05.2019.

28.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-17.15h

 

Matematika II - vježbe

*

24.04.2019.

08.05.2019.

15.05.2019.

22.05.2019.

29.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

13.03.2019.

27.03.2019.

10.04.2019.

24.04.2019.

08.05.2019.

22.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-16.00h

 

Građevinarski materijali

Prof.dr Lenart Đerđ

09.03.2019.

22.03.2019.

05.04.0219.

03.05.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Gradnja objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

09.03.2019.

30.03.2019.

13.04.2019.

27.04.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Menadžment građevinskih preduzeća *

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc.dr Budimir Tojagić

30.03.2019.

13.04.2019.

27.04.2019.

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00h

11.00-13.00h

09.00-11.00h

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

13.03.2019.

27.03.2019.

10.04.2019.

24.04.2019.

08.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

05.03.2019.

19.03.2019.

02.04.2019.

16.04.2019.

07.05.2019.

21.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Izborni predmeti

Instalacije *

Prof.dr Ivan Hegediš

09.03.2019.

22.03.2019.

05.04.0219.

03.05.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Građansko  pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc.dr Budimir Tojagić

30.03.2019.

13.04.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

 

 

 

 

 

Inženjerska ekonomija u građevinarstvu

(samo za studente PAŽ)

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

V i VI SEMESTAR

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija – polažu samo studenti studijskog programa Konstrukcije

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

09.03.2019.

27.04.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

09.03.2019.

22.03.2019.

05.04.0219.

03.05.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

09.03.2019.

30.03.2019.

13.04.2019.

27.04.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00h

11.00-13.00h

09.00-11.00h

18.00-19.00h

09.00-11.00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

09.03.2019.

22.03.2019.

05.04.0219.

03.05.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Izborni predmeti

Teorija betonskih konstrukcija *

Doc. dr Goran Pejičić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Teorija ploča i ljuski *

Prof.dr Slobodan Manojlović

15.03.2019.

18.03.2019.

12.04.2019.

15.04.2019.

17.05.2019.

20.05.2019.

Petak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.30-14.30h

10.00-11.00h

13.30-14.30h

10.00-11.00h

13.30-14.30h

10.00-11.00h

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

04.04.2019.

11.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

V i VI SEMESTAR

HIDROTEHNIKA

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Hidrologija

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Hidraulika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Vodoprivredni sistemi

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Hidraulika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

15.03.2019.

18.03.2019.

12.04.2019.

15.04.2019.

17.05.2019.

20.05.2019.

Petak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

15.30-16.30h

12.00-13.00h

15.30-16.30h

12.00-13.00h

15.30-16.30h

12.00-13.00h

 

Komunalna hidrotehnika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

15.03.2019.

18.03.2019.

12.04.2019.

15.04.2019.

17.05.2019.

20.05.2019.

Petak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

16.30-17.30h

13.00-14.00h

16.30-17.30h

13.00-14.00h

16.30-17.30h

13.00-14.00h

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

09.03.2019.

30.03.2019.

13.04.2019.

27.04.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00h

11.00-13.00h

09.00-11.00h

18.00-19.00h

09.00-11.00h

 

Izborni predmeti

Drenažni sistemi *

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Hidrotehničke građevine *

Prof. dr Slobodan Manojlović

15.03.2019.

18.03.2019.

12.04.2019.

15.04.2019.

17.05.2019.

20.05.2019.

Petak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

17.30-18.30h

14.00-15.00h

17.30-18.30h

14.00-15.00h

17.30-18.30h

14.00-15.00h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

04.04.2019.

11.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

V i VI SEMESTAR

Putevi, aerodromi i željeznice

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Inženjerska geologija

Doc.dr Almir Šabović

 

09.03.2019.

30.03.2019.

13.04.2019.

 

Subota

Subota

Subota

konsultacije

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-11.30h

 

Mehanika fluida

Prof. dr Zoran Lalić

 

 

 

 

Planiranje i projektovanje puteva

 

 

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja*

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Gornji sloj željeznica*

 

 

 

 

 

Mostovi*

Prof. dr Sead Avdić

12.04.2019.

10.05.2019.

17.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina – studijski program građevinarstvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Projektovanje i  građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stabilnost konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

05.03.2019.

19.03.2019.

02.04.2019.

16.04.2019.

07.05.2019.

21.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

13.03.2019.

27.03.2019.

10.04.2019.

24.04.2019.

08.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

(IV godina – studijski program konstrukcije)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metoda konačnih elemenata *

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matrična analiza konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prethodno napregnuti beton

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Teorija ploča i ljuski

Prof.dr Slobodan Manojlović

15.03.2019.

18.03.2019.

12.04.2019.

15.04.2019.

17.05.2019.

20.05.2019.

Petak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.30-14.30h

10.00-11.00h

13.30-14.30h

10.00-11.00h

13.30-14.30h

10.00-11.00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

13.03.2019.

27.03.2019.

10.04.2019.

24.04.2019.

08.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

15.03.2019.

18.03.2019.

12.04.2019.

15.04.2019.

17.05.2019.

20.05.2019.

Petak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

14.30-15.30h

11.00-12.00h

14.30-15.30h

11.00-12.00h

14.30-15.30h

11.00-12.00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geoekologija *

Doc.dr Almir Šabović

09.03.2019.

30.03.2019.

13.04.2019.

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-11.30h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Putevi, aerodromi i željeznice

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Mehanika vožnje

Prof. dr Sead Avdić

05.04.2019.

12.04.2019.

10.05.2019.

17.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00-14.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

Geotehnika saobraćajnica

 

 

 

 

 

Osnovi hidrotehnike

Doc.dr Budimir Tojagić

30.03.2019.

13.04.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

 

VI SEMESTAR

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

09.03.2019.

30.03.2019.

13.04.2019.

27.04.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00h

11.00-13.00h

09.00-11.00h

18.00-19.00h

09.00-11.00h

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

Izborni predmeti

Kolovozne konstrukcije*

 

 

 

 

 

Saobraćajni tuneli*

Prof. dr Sead Avdić

12.04.2019.

10.05.2019.

17.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

 

Planiranje i projektovanje željeznica*

Prof. dr Sead Avdić

12.04.2019.

10.05.2019.

17.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h