Informatika i tehnika

Informatika i tehnika

Struktura studijskog programa 

Ovaj studijski program nudi kurseve iz informatike i tehnike, opšteg i pedagoškog obrazovanja. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet u zavisnosti od opterećenja nosi od 6 do 8 ECTS bodova.

Svrha studijskog programa 

Osnovna svrha ovog studijskog programa je obrazovanje studenta za jasno prepoznavanje i definisanje profesije vezano za informatiku i tehniku u savremenom društvu, sticanje kompetencija za rad na poslovima nastave u osnovnom obrazovanju, unapređenje kvalifikacione strukture stanovništva, u regionu kao i unapređivanje nivoa i raznovrsnosti ponude visokoškolskog obrazovanja u BiH.

Ciljevi studijskog programa 

Da se studentima obezbijedi kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti informatike i tehnike, da studenti usvoje i prenesu znanja i vještine iz oblasti informatike i tehnike, da se razvija kreativnost u radu studenata 

Kompetencije diplomiranih studenata 

Savladavanjem ovog studijskog programa studenti će dobiti potrebne stručne, didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke kompetencije za uspješno realizovanje svih obrazovnih programa iz područja informatike i tehnike na nivou srednje škole. Biće osposobljeni za izvođenje svih vrsta nastave: redovne, dodatne, izborne i dopunske.

Share this post

Translate »
Menu