FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – RADIOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE – Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

23.01.2021.

13.02.2021.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

21.01.2021.

11.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Zaštita od zračenja

Doc. dr Zoran Petrović

16.01.2021.

01.02.2021.

Subota

Ponedeljak

12.00h

13.00h

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.01.2021.

09.02.2021.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2021.

06.02.2021.

Subota

Subota

12.15h

12.15h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Radiološka propedeutika

Prof. dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof. dr Branislav Daković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

14.01.2021.

04.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

10.30h

10.30h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

30.01.2021.

20.02.2021.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Nuklearna medicina

Prof. dr Sava Stajić

25.01.2021.

22.02.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

21.01.2021.

04.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.01.2021.

09.02.2021.

Utorak

Utorak

13.30h

13.30h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2021.

06.02.2021.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Radiografske tehnike I

Prof.dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Doziometrija u radioterapiji

Prof. dr Sava Stajić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

30.01.2021.

13.02.2021.

Subota
Subota

10.00h

10.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

14.01.2021.

04.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Konvencionalne radiološke metode

Prof. dr Haris Huseinagić

26.01.2021.

Utorak

10.00h

 

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

18.01.2021.

05.02.2021.

Ponedeljak

Petak

16.00h

17.30h

 

Radiološka onkologija

Prof. dr Sava Stajić

25.01.2021.

22.02.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00h

14.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Prof. dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Radiografske tehnike II

Prof. dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Radioterapija

Prof. dr Sava Stajić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

29.01.2021.

12.02.2021.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

22.01.2021.

05.02.2021.

Petak

Petak

11.00h

11.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc. dr Almir Šabović

16.01.2021.

13.02.2021.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Digitalna radiologija

Prof. dr Haris Huseinagić

26.01.2021.

Utorak

10.00h

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof. dr Branimir Marjanović

16.01.2021.

30.01.2021.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Prof. dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kompjuterizovane radiološke metode

Prof. dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

28.01.2021.

11.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc. dr Munevera Osmić

16.01.2021.

06.02.2021.

Subota

Subota

13.00h

13.00h