FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – RADIOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE – Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

 

 

 

 

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Prof.dr Haris Huseinagić

19.11.2018.

Ponedeljak

16.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

 

 

 

 

Strani jezik I - Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

19.11.2018.

Ponedeljak

16.00h

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc.dr Zlatko Ercegović

 

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Zaštita od zračenja

Doc.dr Zoran Petrović

13.11.2018.

Utorak

14.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

 

 

 

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

19.11.2018.

Ponedeljak

16.00h

 

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

19.11.2018.

Ponedeljak

16.00h

 

Homeopatija

Doc.dr Sunita Ćustendil

 

 

 

 

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

 

 

 

 

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc. dr Almir Šabović

 

 

 

 

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

19.11.2018.

Ponedeljak

16.00h

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Modifikacije radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

19.11.2018.

Ponedeljak

16.00h

 

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Huseinagić

19.11.2018.

Ponedeljak

16.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić