FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FARMACIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

06.03.2018.

20.03.2018.

27.03.2018.

03.04.2018.

10.04.2018.

08.05.2018.

15.05.2018.

22.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-13:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

 

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

09.03.2018.

22.03.2018.

05.04.2018.

19.04.2018.

03.05.2018.

17.05.2018.

31.05.2018.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

08:00-13:00h

 

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

14:00-15:00h

 

Farmaceutska botanika

Prof.dr Sanda Pribić

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

12:00-13:00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

03.03.2018.

24.03.2018.

14.04.2018.

05.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prirodna ljekovita sredstva

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

13.03.2018.

17.04.2018.

24.04.2018.

29.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

03.03.2018.

17.03.2018.

07.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-15:00h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

12:00-15:00h

11:00-14:00h

11:00-15:00h

 

Interna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

02.03.2018.

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Organska hemija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

06.03.2018.

03.04.2018.

15.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

10.03.2018.

31.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

12.05.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

14:00-16:00h

17:00-19:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

23.03.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

24.05.2018.

31.05.2018.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

15:00-16:00h

16:00-17:00h

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Homeopatija

Doc.dr Sunita Ćustendil

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Imunologija i imunološki proizvodi

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

06.03.2018.

03.04.2018.

15.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Bromatologija

Prof.dr Sanda Pribić

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

13.03.2018.

03.04.2018.

17.04.2018.

08.05.2018.

15.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11:00-15:00h

10:00-12:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

10:00-12:00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmet

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

15:00-16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof.dr Kadrija Hasanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Farmaceutska fizika

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Farmacija sa biofarmacijom

Prof.dr Sanda Pribić

19.04.2018.

26.04.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

24.03.2018.

07.04.2018.

14.05.2018.

18.05.2018.

21.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

Petak

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

Oblikovanje lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

06.03.2018.

03.04.2018.

08.05.2018.

15.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-14:00h

11:00-12:00h

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

02.03.2018.

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi komunikacije u zdravstvu *

Doc.dr Mufid Burgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

01.03.2018.

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Farmaceutska hemija i biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Marketing lijekova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

03.03.2018.

10.03.2018.

17.03.2018.

24.03.2018.

31.03.2018.

07.04.2018.

14.04.2018.

21.04.2018.

28.04.2018.

05.05.2018.

12.05.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

10:00-13:00h

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

03.03.2018.

10.03.2018.

17.03.2018.

24.03.2018.

31.03.2018.

07.04.2018.

14.04.2018.

21.04.2018.

28.04.2018.

05.05.2018.

12.05.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

10:00-13:00h

 

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda*

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

03.03.2018.

10.03.2018.

17.03.2018.

24.03.2018.

31.03.2018.

07.04.2018.

14.04.2018.

21.04.2018.

28.04.2018.

05.05.2018.

12.05.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

10:00-13:00h