STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

29.01.2019. pismeni

05.02.2019. usmeni

19.02.2019. pismeni

26.02.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.30h

16.30h

16.30h

16.30h

 

Matematika I

vježbe

*

 

 

 

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

23.01.2019.

24.01.2019.

15.02.2019.

16.02.2019.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

15.00h

08.30h

15.00h

08.30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnike geodetskih mjerenja

Doc. dr Ilija Grgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građevinski materijali

Prof. dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika*

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Teorije grešaka geodetskih mjerenja *

Prof.dr Gligorije Perović

23.01.2019.

24.01.2019.

15.02.2019.

16.02.2019.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

13.00h

08.30h

13.00h

08.30h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III  i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

29.01.2019. pismeni

05.02.2019. usmeni

19.02.2019. pismeni

26.02.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.30h

16.30h

16.30h

16.30h

 

Matematika III

vježbe

*

 

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

23.01.2019.

13.02.2019.

Srijeda

Srijeda

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

11.15h

11.15h

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Teorijska geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Katastar nepokretnosti *

Doc. dr Ilija Grgić

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Račun izravnanja – osnovni kurs *

Prof. dr Gligorije Perović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

18.01.2019.

Petak

15.00h

 

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

23.01.2019.

24.01.2019.

15.02.2019.

16.02.2019.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

14.00h

08.30h

14.00h

08.30h

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc. dr Almir Šabović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Ivan Hegediš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fizička geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

14.00h

12.00h

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

23.01.2019.

13.02.2019.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

18.01.2019.

Petak

15.00h

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

24.01.2019.

16.02.2019.

Četvrtak

Subota

08.30h

08.30h

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci *

Prof.dr Brana Komljenović

23.01.2019.

13.02.2019.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof.dr Gligorije Perović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti