STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

04.09.2018.

18.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

16.00h

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

07.09.2018.

21.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Petak

Petak

14:00h

14:00h

14.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

04.09.2018.

18.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

16.00h

 

Tehnike geodetskih mjerenja

Doc. dr Ilija Grgić

08.09.2018.

29.09.2018.

12.10.2018.

Subota

Subota

Petak

12:00h

08:30h

14.30h

 

Građevinski materijali

Prof.dr Lenart Đerđ

15.09.2018.

29.09.2018.

18.10.2018.

Subota

Subota

Četvrtak

12:00h

12:00h

13.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

06.09.2018.

20.09.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

13.00h

13.00h

14.00h

 

Tehnička mehanika*

Prof.dr Pašaga Muratović

12.09.2018.

26.09.2018.

17.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

16.00h

 

Teorije grešaka geodetskih mjerenja *

Prof.dr Gligorije Perović

07.09.2018.

08.09.2018.

21.09.2018.

22.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

13:00h

08:30h

13:00h

08:30h

14.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III  i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

04.09.2018.

18.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

16.00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

12.09.2018.

26.09.2018.

17.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

16.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

07.09.2018.

21.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Petak

Petak

14:00h

14:00h

14.00h

 

Teorijska geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

01.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

10.00h

11.00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

14.09.2018.

Petak

15:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Katastar nepokretnosti *

Doc.dr Ilija Grgić

08.09.2018.

29.09.2018.

12.10.2018.

Subota

Subota

Petak

12:00h

08:30h

14.30h

 

Račun izravnanja-osnovni kurs *

Prof.dr Gligorije Perović

07.09.2018.

08.09.2018.

21.09.2018.

22.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

13:00h

08:30h

13:00h

08:30h

14.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

08.09.2018.

29.09.2018.

12.10.2018.

Subota

Subota

Petak

12:00h

08:30h

14.30h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

14.09.2018.

Petak

15:00h

 

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

07.09.2018.

08.09.2018.

21.09.2018.

22.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

13:00h

08:30h

13:00h

08:30h

14.00h

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Ivan Hegediš

15.09.2018.

29.09.2018.

18.10.2018.

Subota

Subota

Četvrtak

12:00h

12:00h

13.00h

 

Fizička geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

01.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

10.00h

11.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

08.09.2018.

22.09.2018.

18.10.2018.

Subota

Subota

Četvrtak

12:00h

12:00h

14.00h

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

03.09.2018.

27.09.2018.

Ponedeljak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

14.09.2018.

Petak

15:00h

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

07.09.2018.

21.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Petak

Petak

14:00h

14:00h

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

08.09.2018.

29.09.2018.

12.10.2018.

Subota

Subota

Petak

12:00h

08:30h

14.30h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci *

Prof.dr Brana Komljenović

03.09.2018.

27.09.2018.

Ponedeljak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof.dr Gligorije Perović

07.09.2018.

21.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Petak

Petak

14:00h

14:00h

14.00h

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

08.09.2018.

22.09.2018.

06.10.2018.

Subota

Subota

Subota

15:30h

15:30h

12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti