STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

12.06.2018.

26.06.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

15:00h

15:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

19.06.2018.

03.07.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Tehnike geodetskih mjerenja

Doc. dr Ilija Grgić

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Građevinski materijali

Prof.dr Lenart Đerđ

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

28.06.2018.

13.07.2018.

Četvrtak

Petak

15:00h

15:00h

 

Tehnička mehanika*

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Teorije grešaka geodetskih mjerenja *

Prof.dr Gligorije Perović

22.06.2018.

23.06.2018.

06.07.2018.

07.07.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

13:00h

09:00h

13:00h

09:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III  i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

12.06.2018.

26.06.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

11:15h

11:15h

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

15:00h

15:00h

 

Teorijska geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

19.06.2018.

09.07.2018.

Utorak

Ponedeljak

15:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Katastar nepokretnosti *

Doc.dr Ilija Grgić

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Račun izravnanja-osnovni kurs *

Prof.dr Gligorije Perović

22.06.2018.

23.06.2018.

06.07.2018.

07.07.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

13:00h

09:00h

13:00h

09:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

19.06.2018.

09.07.2018.

Utorak

Ponedeljak

15:00h

11:00h

 

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

22.06.2018.

23.06.2018.

06.07.2018.

07.07.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

13:00h

09:00h

13:00h

09:00h

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Ivan Hegediš

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Fizička geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

11:00h

10:00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

14.06.2018.

28.06.2018.

Četvrtak

Četvrtak

09:00h

09:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

19.06.2018.

09.07.2018.

Utorak

Ponedeljak

15:00h

11:00h

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

15:00h

15:00h

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof.dr Gligorije Perović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

15:00h

15:00h

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti