STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

21.01.2020.

28.01.2020.

11.02.2020.

18.02.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Matematika I vježbe

 

 

 

 

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

17.01.2020.

18.01.2020.

21.02.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

Petak

Subota

14.00h

08.30h

14.00h

08.30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Matematika II vježbe

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnika geodetskih mjerenja

Doc. dr Ilija Grgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika*

Prof. dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građevinski materijali*

Prof. dr Lenart Đerđ

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

16.01.2020.

06.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Matematika III vježbe

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.02.2020.

28.02.2020.

Petak

Petak

14.30h

14.30h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.30h

14.30h

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof. dr Gligorije Perović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Teorijska geodezija

Doc. dr Marko Šljivarić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik prof. dr Mile Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Geoekologija *

Prof. dr Almir Šabović

10.01.2020.

08.02.2020.

Petak

Subota

16.30h

11.00h

 

Račun izravnanja-osnovni kurs *

Prof. dr Gligorije Perović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Doc. dr Ilija Grgić

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof. dr Mile Petrović

16.01.2020.

21.02.2020.

Četvrtak

Petak

13.30h

14.00h

 

Geodetska metrologija

Prof. dr Gligorije Perović

17.01.2020.

18.01.2020.

21.02.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

Petak

Subota

14.00h

09.30h

14.00h

09.30h

 

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti

Doc. dr Ilija Grgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof. dr Ivan Hegediš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fizička geodezija

Doc. dr Marko Šljivarić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Almir Šabović

10.01.2020.

08.02.2020.

Petak

Subota

16.30h

11.00h

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

05.02.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof. dr Mile Petrović

16.01.2020.

21.02.2020.

Četvrtak

Petak

13.30h

14.00h

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof. dr Gligorije Perović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

10.30h

10.30h

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Doc. dr Ilija Grgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Doc. dr Brana Komljenović

05.02.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof. dr Gligorije Perović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru