STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika I vježbe

 

 

 

 

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

11.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

16.00h

15.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika II vježbe

 

 

 

 

 

Tehnika geodetskih mjerenja

Doc. dr Ilija Grgić

05.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Građevinski materijali

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

15.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Tehnička mehanika*

Prof. dr Pašaga Muratović

18.10.2019.

13.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

12.00h

 

Teorije grešaka geodetskih mjerenja*

Prof. dr Gligorije Perović

11.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

16.00h

15.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

 

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika III vježbe

 

 

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof. dr Pašaga Muratović

18.10.2019.

13.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof. dr Gligorije Perović

11.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

16.00h

15.00h

 

Teorijska geodezija

Doc. dr Marko Šljivarić

 

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik prof. dr Mile Petrović

12.10.2019.

30.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Katastar nepokretnosti *

Doc. dr Ilija Grgić

05.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Račun izravnanja-osnovni kurs *

Prof. dr Gligorije Perović

11.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

16.00h

15.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Doc. dr Ilija Grgić

05.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof. dr Mile Petrović

12.10.2019.

30.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Geodetska metrologija

Prof. dr Gligorije Perović

11.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

16.00h

15.00h

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc. dr Almir Šabović

19.10.2019.

26.10.2019.

Subota

Subota

14.00h

12.00h

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof. dr Ivan Hegediš

04.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

15.00h

14.00h

 

Fizička geodezija

Doc. dr Marko Šljivarić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

04.10.2019.

07.11.2019.

Petak

Četvrtak

13.00h

12.00h

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Almir Šabović

19.10.2019.

26.10.2019.

Subota

Subota

14.00h

12.00h

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

06.11.2019.

Srijeda

10.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof. dr Mile Petrović

12.10.2019.

30.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

19.10.2019.

26.10.2019.

Subota

Subota

10.00h

12.00h

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof. dr Gligorije Perović

11.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

16.00h

15.00h

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Doc. dr Ilija Grgić

05.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Doc. dr Brana Komljenović

06.11.2019.

Srijeda

10.00h

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof. dr Gligorije Perović

11.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

16.00h

15.00h

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h