Tehnički fakultet

Tehnički fakultet

Fakultet tehničkih nauka u Brčkom je privatni fakultet osnovan 2010. godine. Prema broju studenata na sva tri nivoa, on je danas izrastao u rekspetabilan fakultet koji ima tradiciju dugu 7 godina. On je najveći fakultet u sastavu Evropskog univerziteta Brčko distrikt.Ima 13 studijskih programa. Nastavni program je usklađen sa Bolonjskom deklaracijom.

Smijerovi

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Arhitektura
 • Građevinarstvo
 • Hidrotehnika
 • Konstrukcije
 • Željeznice, aerodromi, tuneli
 • Geodezija
 • Saobraćaj
 • Riječni saobraćaj
 • Menadžment u saobraćaju
 • Bezbjednost u saobraćaju
 • Poljoprivreda
 • Inženjerska informatika

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Geodezija
 • Saobraćaj
 • Menadžment u saobraćaju
 • Bezbjednost u saobraćaju
 • Inženjerska informatika

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Arhitektura
 • Građevinarstvo
 • Geodezija
 • Saobraćaj
 • Poljoprivreda
 • Inženjerska informatika

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Arhitektura
 • Građevinarstvo
 • Geodezija
 • Saobraćaj
 • Poljoprivreda
 • Inženjerska informatika

Fakultet tehničkih nauka (FTN) sa tradicijom dugom 8 godina, jedan je od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih institucija u zemlji i regionu poznat i priznat u cijelom svijetu. Inženjeri obrazovani na ovom Fakultetu, rade i postižu zapažene rezultate u svakoj firmi koja ima bilo kakve veze sa tehnologijom, proizvodnjom, obrazovanjem ili uslugama. Među zanimanjima za koja se kadrovi u našoj zemlji obrazuju, tehnika je i dalje najtraženija.

[ipanorama id=”19260″]

Stalne inovacije nastavnog procesa imaju za rezultat visoku spremnost naših inženjera za rješavanje konkretnih poslovnih problema. Ključne riječi za naš fakultet su:

Pouzdanost

Kvalitet

Efikasnost i

Multidisciplinarnost u svim procesima i u svim dijelovima fakulteta.

U skladu sa onim što se ovdje uči, sa brojnim mogućnostima i visokim procentom uspješnih, koji su u profesionalni život krenuli upravo odavde, vizija FTN-a glasi:

„ Najbolji među najboljima“

[ipanorama id=”17863″]

Share this post

Translate »
Menu