Tehnički fakultet


Tehnički fakultet u svom sastavu raspolaže sa dvanaest studijskih programa, i to : Inženjerska informatika, Poljoprivreda, Geodezija, Građevinarstvo, Konstrukcije, Putevi, aerodromi i željeznice, Arhitektura, Hidrotehnika, Riječni saobraćaj, Drumski saobraćaj, Menadžment u saobraćaju i Bezbjednost u saobraćaju.