TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

I SEMESTAR

Matematika

...

21.01.2020.

28.01.2020.

11.02.2020.

18.02.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

Matematika

vježbe

*

 

 

 

Osnove saobraćaja i transporta

Prof. dr Mile Milekić

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu *

Doc.dr Boro Dakić

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

III i IV SEMESTAR

 

 

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Zoran Lalić

11.01.2020.

15.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.30h

14.30h

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnove logistike *

Prof.dr Zoran Lalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

23.01.2020.

15.02.2020.

Četvrtak

Subota

16.00h

14.00h

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

16.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

09.00h

09.00h

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

23.01.2020.

15.02.2020.

Četvrtak

Subota

15.00h

14.00h

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

11.01.2020.

15.02.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Osnovi mehanizacije pretovara *

Doc. dr Zlatko Kovačević

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

16.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

09.00h

09.00h

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Boro Dakić

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

11.01.2020.

15.02.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Prof. dr Zijad Jagodić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

16.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

09.00h

09.00h

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

23.01.2020.

15.02.2020.

Četvrtak

Subota

14.00h

14.00h

Terminali u drumskom saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

18.01.2020.

15.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

16.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 (IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

16.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

09.00h

09.00h

Bezbjednost saobraćajauviđaji saobraćajnih nezgoda

Prof. dr Zijad Jagodić

18.01.2020.

15.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Bezbjednost saobraćajavještačenja u saobraćaju

Doc.dr Boro Dakić

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

16.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru