TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

 

 

 

 

Osnove saobraćaja i transporta

Prof. dr Mile Milekić

 

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

 

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Poznavanje robe u transportu *

Doc.dr Boro Dakić

 

 

 

 

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Menadžment – polažu studenti studijskog programa Drumski saobraćaj i Bezbjednost u saobraćaju

Marketing u saobraćaju – polažu samo studenti studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Ekonomika preduzeća – polažu samo studenti studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Bezbjednost u saobraćaju  predavanja  slušaju svi studenti  osim studenata studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Zoran Lalić

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Marketing u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

 

 

 

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

15.11.2018.

Četvrtak

17.00h

 

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

03.11.2018.

Subota

14.00h

 

Izborni predmeti

Osnove logistike *

Prof.dr Zoran Lalić

 

 

 

 

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

15.11.2018.

Četvrtak

17.00h

 

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

 

Osnovi mehanizacije pretovara *

Doc. dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

(III godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

Prof.dr Zoran Lalić

 

 

 

 

Metode istraživanja u saobraćaju

Prof. dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

15.11.2018.

Četvrtak

17.00h

 

Projektni menadžment

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

 

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Boro Dakić

 

 

 

 

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

15.11.2018.

Četvrtak

17.00h

 

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Doc.dr Zijad Jagodić

10.11.2018.

Subota

14.00h

 

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

15.11.2018.

Četvrtak

17.00h

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

 

 

 

 

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Terminali u drumskom saobraćaju

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

(IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – uviđaji saobraćajnih nezgoda

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Doc.dr Boro Dakić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

 

 

 

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

(IV godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

 

 

 

 

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

15.11.2018.

Četvrtak

17.00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni da se obrate , predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović