TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

12.06.2018.

26.06.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Osnove saobraćaja i transporta

Prof. dr Mile Milekić

16.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dragan N. Stančić

23.06.2018.

06.07.2018.

Subota

Petak

14:00h

14:00h

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Poznavanje robe u transportu *

Doc.dr Boro Dakić

08.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Menadžment – polažu studenti studijskog programa Drumski saobraćaj i Bezbjednost u saobraćaju

Marketing u saobraćaju – polažu samo studenti studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Ekonomika preduzeća – polažu samo studenti studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Bezbjednost u saobraćaju  predavanja  slušaju svi studenti  osim studenata studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Zoran Lalić

07.06.2018.

30.06.2018.

Četvrtak

Subota

10:00h

10:00h

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2018.

21.07.2018.

Petak

Subota

16:00h

10:00h

 

Marketing u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.06.2018.

29.06.2018.

Utorak

Petak

14:00h

14:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

11:15h

11:15h

 

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

28.06.2018.

13.07.2018.

Četvrtak

Petak

15:00h

15:00h

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

22.06.2018.

19.07.2018.

Petak

Četvrtak

14:00h

12:00h

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.06.2018.

29.06.2018.

Utorak

Petak

12:00h

12:00h

 

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

06.06.2018.

26.06.2018.

Srijeda

Utorak

10:00-12:30h

10:00-12:30h

 

Izborni predmeti

Osnove logistike *

Prof.dr Zoran Lalić

07.06.2018.

30.06.2018.

Četvrtak

Subota

11:00h

11:00h

 

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

23.06.2018.

19.07.2018.

Subota

Četvrtak

10:00h

12:00h

 

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

08.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.06.2018.

29.06.2018.

Utorak

Petak

14:00h

14:00h

 

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

23.06.2018.

19.07.2018.

Subota

Četvrtak

10:00h

12:00h

 

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

07.06.2018.

30.06.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

12:00h

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.06.2018.

29.06.2018.

Utorak

Petak

10:00h

10:00h

 

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

22.06.2018.

19.07.2018.

Petak

Četvrtak

15:00h

12:00h

 

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

22.06.2018.

19.07.2018.

Petak

Četvrtak

16:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osnovi mehanizacije pretovara *

Doc. dr Zlatko Kovačević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

18:00h

18:00h

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

18:00h

18:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

(III godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

Prof.dr Zoran Lalić

07.06.2018.

30.06.2018.

Četvrtak

Subota

11:00h

11:00h

 

Metode istraživanja u saobraćaju

Prof. dr Dragan N. Stančić

23.06.2018.

06.07.2018.

Subota

Petak

15:00h

15:00h

 

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2018.

21.07.2018.

Petak

Subota

16:00h

10:00h

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.06.2018.

29.06.2018.

Utorak

Petak

10:00h

10:00h

 

Projektni menadžment

Doc.dr Šemsudin Dervić

22.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

12:00h

14:00h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

08.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

18:00h

18:00h

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

07.06.2018.

30.06.2018.

Četvrtak

Subota

11:00h

11:00h

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

18:00h

18:00h

 

 

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.06.2018.

29.06.2018.

Utorak

Petak

14:00h

14:00h

 

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Boro Dakić

08.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

07.06.2018.

30.06.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

12:00h

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.06.2018.

29.06.2018.

Utorak

Petak

10:00h

10:00h

 

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Doc.dr Zijad Jagodić

07.06.2018.

28.06.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.06.2018.

29.06.2018.

Utorak

Petak

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

07.06.2018.

30.06.2018.

Četvrtak

Subota

11:00h

11:00h

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

18:00h

18:00h

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

07.06.2018.

30.06.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

12:00h

 

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

23.06.2018.

19.07.2018.

Subota

Četvrtak

10:00h

12:00h

 

Terminali u drumskom saobraćaju

Doc.dr Zijad Jagodić

07.06.2018.

28.06.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

23.06.2018.

19.07.2018.

Subota

Četvrtak

09:00h

12:00h

 

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

08.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

17:00h

17:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.06.2018.

29.06.2018.

Utorak

Petak

14:00h

14:00h

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

15:00h

15:00h

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

(IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

07.06.2018.

30.06.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

12:00h

 

Bezbjednost saobraćajauviđaji saobraćajnih nezgoda

Doc.dr Zijad Jagodić

07.06.2018.

28.06.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Bezbjednost saobraćajavještačenja u saobraćaju

Doc.dr Boro Dakić

08.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

16.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.06.2018.

29.06.2018.

Utorak

Petak

14:00h

14:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.06.2018.

29.06.2018.

Utorak

Petak

14:00h

14:00h

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

15:00h

15:00h

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

 

(IV godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

07.06.2018.

30.06.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

12:00h

 

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

06.06.2018.

26.06.2018.

Srijeda

Utorak

13:30h

13:30h

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2018.

21.07.2018.

Petak

Subota

16:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

16.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.06.2018.

29.06.2018.

Utorak

Petak

12:00h

12:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni da se obrate , predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.06.2018.

29.06.2018.

Utorak

Petak

14:00h

14:00h

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

15:00h

15:00h

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h