TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

I SEMESTAR

Matematika

...

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

Matematika

vježbe

*

 

 

 

Osnove saobraćaja i transporta

Prof. dr Mile Milekić

12.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

11.00h

11.30h

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

18.10.2019.

13.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

12.00h

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

17.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

13.00h

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu *

Doc.dr Boro Dakić

26.10.2019.

Subota

12.00h

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

04.10.2019.

07.11.2019.

Petak

Četvrtak

13.00h

12.00h

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

III i IV SEMESTAR

 

Menadžment – polažu studenti studijskog programa Drumski saobraćaj i Bezbjednost u saobraćaju

Marketing u saobraćaju – polažu samo studenti studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Ekonomika preduzeća – polažu samo studenti studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Bezbjednost u saobraćaju  predavanja  slušaju svi studenti  osim studenata studijskog programa Menadžment u saobraćaju

 

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Zoran Lalić

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

16.00h

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

12.10.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.00h

16.30h

Marketing u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

19.10.2019.

08.11.2019.

Subota

Petak

15.00h

14.00h

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

04.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

18.00h

16.30h

IZBORNI PREDMETI

Osnove logistike *

Prof.dr Zoran Lalić

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

16.00h

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

19.10.2019.

08.11.2019.

Subota

Petak

15.00h

14.00h

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

19.10.2019.

08.11.2019.

Subota

Petak

15.00h

14.00h

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

16.00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

19.10.2019.

08.11.2019.

Subota

Petak

15.00h

14.00h

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

19.10.2019.

08.11.2019.

Subota

Petak

15.00h

14.00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

02.11.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

Osnovi mehanizacije pretovara *

Doc. dr Zlatko Kovačević

26.10.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

14.00h

12.00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

26.10.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

14.00h

12.00h

 

(III godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

Prof.dr Zoran Lalić

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

16.00h

Metode istraživanja u saobraćaju

Prof. dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

12.10.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.00h

16.30h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Projektni menadžment

Doc.dr Šemsudin Dervić

21.10.2019.

Ponedeljak

12.00h

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

02.11.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

16.00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

26.10.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

14.00h

12.00h

 

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Boro Dakić

26.10.2019.

Subota

12.00h

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

16.00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Doc.dr Zijad Jagodić

09.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

02.11.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

16.00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

26.10.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

14.00h

12.00h

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

16.00h

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

19.10.2019.

08.11.2019.

Subota

Petak

15.00h

14.00h

Terminali u drumskom saobraćaju

Doc.dr Zijad Jagodić

09.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

19.10.2019.

08.11.2019.

Subota

Petak

15.00h

14.00h

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

17.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

13.00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

08.30h

 

 (IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

16.00h

Bezbjednost saobraćajauviđaji saobraćajnih nezgoda

Doc.dr Zijad Jagodić

09.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

Bezbjednost saobraćajavještačenja u saobraćaju

Doc.dr Boro Dakić

26.10.2019.

Subota

12.00h

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

12.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

11.00h

11.30h

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

17.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

13.00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

08.30h

 

(IV godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

16.00h

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

04.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

18.00h

16.30h

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

12.10.2019.

Subota

13.00h

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

12.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

11.00h

11.30h

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

17.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

13.00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

08.30h