STUDIJSKI PROGRAM GEOGRAFIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Geografija naselja

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

Utorak

Subota

09.00h

09.00h

 

Socijalna geografija

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

Utorak

Subota

09.00h

09.00h

 

Regionalna geografija I

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

Utorak

Subota

09.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc. dr Almir Šabović

08.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Regionalna geografija II

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

Utorak

Subota

09.00h

09.00h

 

Geografija Bosne I Hercegovine

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

Utorak

Subota

09.00h

09.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Topografija *

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

Utorak

Subota

09.00h

09.00h

 

Astrogeografija *

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

Utorak

Subota

09.00h

09.00h

 

Statističke metode *

Prof. dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

Utorak

Subota

09.00h

09.00h

 

Metodika nastave geografije

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

Utorak

Subota

09.00h

09.00h

 

Regionalno i prostorno planiranje

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

Utorak

Subota

09.00h

09.00h

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

Utorak

Subota

09.00h

09.00h

 

Saobraćajna geografija

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

Utorak

Subota

09.00h

09.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Regionalna geomorfologija *

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

Utorak

Subota

09.00h

09.00h

 

Agrarna geografija *

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

Utorak

Subota

09.00h

09.00h

 

Prirodni resursi i njihova zaštita *

Doc. dr Almir Šabović

08.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h