STUDIJSKI PROGRAM GEOGRAFIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Geografija naselja

Prof.dr Tešo Ristić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Socijalna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Regionalna geografija I

Prof.dr Tešo Ristić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Regionalna geografija II

Prof.dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Geografija Bosne i Hercegovine

Prof.dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Topografija *

Prof.dr Tešo Ristić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Astrogeografija *

Prof.dr Tešo Ristić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof.dr Tešo Ristić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Metodika nastave geografije

Prof.dr Tešo Ristić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Regionalno i prostorno planiranje

Prof.dr Tešo Ristić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Saobraćajna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Regionalna geomorfologija*

Prof.dr Tešo Ristić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Agrarna geografija *

Prof.dr Tešo Ristić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Prirodni resursi i njihova zaštita *

Doc.dr Almir Šabović

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti