STUDIJSKI PROGRAM GEOGRAFIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Geografija naselja

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

Socijalna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

Regionalna geografija I

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Regionalna geografija II

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

10:00h

09:30h

 

Geografija Bosne i Hercegovine

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

10:00h

09:30h

 

Izborni predmeti

Topografija *

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

Astrogeografija *

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

23.06.2018.

06.07.2018.

Subota

Petak

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

Metodika nastave geografije

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

Regionalno i prostorno planiranje

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

11:15h

10:15h

 

Saobraćajna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

11:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Regionalna geomorfologija*

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

Agrarna geografija *

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

Prirodni resursi i njihova zaštita *

Doc.dr Almir Šabović

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

11:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti