PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

08.10.2018.

15.10.2018.

22.10.2018.

05.11.2018.

12.11.2018.

19.11.2018.

26.11.2018.

03.12.2018.

10.12.2018.

17.12.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Ivana Sinanović

06.10.2018.

20.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

12.00-14.00h

11.00-13.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

09.00-12.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13.00-14.00h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Predavana će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička patologija

Doc.dr Mufid Burgić

Predavana će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavana će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Predavana će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc.dr Dario Galić

03.10.2018.

10.10.2018.

17.10.2018.

24.10.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Osnovi forenzičke biologije *

Doc.dr Ivana Sinanović

06.10.2018.

20.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

18.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Doc.dr Ivana Sinanović

06.10.2018.

20.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14.00-16.00h

13.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-17.00h

12.00-14.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.00h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Predavana će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

Predavana će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Predavana će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Kriminalistička identifikacija *

Doc.dr Dubravko Derk

12.10.2018.

16.11.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

14.45-16.15h

13.45-16.15h

13.45-16.15h

 

Kriminologija *

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom *

Prof.dr Nikola Ilanković

06.10.2018.

10.11.2018.

17.11.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

01.11.2018.

15.11.2018.

22.11.2018.

29.11.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-15.00h

13.00-14.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

23.10.2018.

30.10.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Doc.dr Dubravko Derk

12.10.2018.

16.11.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

11.45-14.15h

11.45-13.15h

10.45-13.15h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Forenzička fizička hemija *

Prof.dr Kadrija Hasanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Toksikologija hrane *

Prof.dr Mustafa Burgić

23.10.2018.

30.10.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc.dr Ivana Sinanović

06.10.2018.

20.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

07.11.2018.

28.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

19.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

22.11.2018.

Četvrtak

15.00-16.00h

 

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr Ivana Sinanović

06.10.2018.

20.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

VIII SEMESTAR

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička balistika

Doc.dr Ivana Sinanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina *

Doc.dr Dubravko Derk

12.10.2018.

16.11.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

09.00-11.30h

09.00-11.30h

09.00-10.30h

 

Forenzička antropologija *

Prof. dr Jasminka H.Halilović

09.10.2018.

06.11.2018.

27.11.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Forenzička i odštetna odgovornost*

Doc.dr Ivana Sinanović

06.10.2018.

20.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti