PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Biljana Dimitrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

21.03.2019.

18.04.2019.

16.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

 

Forenzička patologija

11.03.2019.

03.04.2019.

22.05.2019.

Ponedeljak

Srijeda

Srijeda

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-12.00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

12.03.2019.

26.03.2019.

09.04.2019.

23.04.2019.

14.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

04.04.2019.

11.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc.dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi forenzičke biologije *

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

06.06.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-15.00h

15.00-17.00h

13.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

02.04.2019.

07.05.2019.

21.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

16.00-17.00h

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

14.03.2019.

28.03.2019.

18.04.2019.

09.05.2019.

23.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Izborni predmeti

Kriminalistička identifikacija *

Doc.dr Dubravko Derk

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kriminologija *

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

14.03.2019.

28.03.2019.

18.04.2019.

09.05.2019.

23.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom *

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Doc.dr Dubravko Derk

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

05.03.2019.

06.03.2019.

12.03.2019.

13.03.2019.

19.03.2019.

20.03.2019.

26.03.2019.

27.03.2019.

09.04.2019.

10.04.2019.

16.04.2019.

17.04.2019.

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

15.00-16.30h

15.00-16.30h

15.00-16.30h

15.00-16.30h

13.00-15.00h

15.00-16.00h

15.00-16.30h

15.00-16.00h

15.00-16.30h

15.00-16.00h

15.00-16.30h

15.00-16.00h

 

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

15.03.2019.

22.03.2019.

29.03.2019.

05.04.2019.

12.04.2019.

19.04.2019.

26.04.2019.

10.05.2019.

17.05.2019.

24.05.2019.

31.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

19.03.2019.

30.04.2019.

21.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-16.00h

 

Izborni predmeti

Forenzička fizička hemija *

Prof.dr Kadrija Hasanović

21.03.2019.

18.04.2019.

16.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Toksikologija hrane *

Prof.dr Mustafa Burgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc.dr Biljana Dimitrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr Biljana Dimitrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

16.03.2019.

30.03.2019.

13.04.2019.

27.04.2019.

11.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Forenzička balistika

Doc.dr Biljana Dimitrić

07.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

18.04.2019.

09.05.2019.

23.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Izborni predmeti

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina *

Doc.dr Dubravko Derk

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Forenzička antropologija *

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Forenzička i odštetna odgovornost*

Prof. dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti