Evropski univerzitet Brčko distrikt

Doktorske studije Tehnički fakultet

Planovi i programi studijskih programa III ciklusa studija na Tehničkom fakultetu

 

Doktorske studije – Geodezija
Doktorske studije – Saobracaj
Doktorske studije – Poljoprivreda
Doktorske studije – Inženjerska_informatika
Doktorske studije – Gradjevina
Doktorske studije – Arhitektura

 

Doktorske studije – Geodezija 2016/2017
Doktorske studije – Saobracaj 2016/2017
Doktorske studije – Poljoprivreda 2016/2017
Doktorske studije – Inženjerska_informatika 2016/2017
Doktorske studije – Gradjevina 2016/2017
Doktorske studije – Arhitektura 2016/2017
Doktorske studije – Automatika i robotika
Doktorske studije – Biomedicinsko inženjerstvo
Doktorske studije – Elektroenergetika
Doktorske studije – Industrijsko inženjerstvi
Doktorske studije – IT menadžment
Doktorske studije – Mehatronika
Doktorske studije – Mobilne komunikacije
Doktorske studije – Dizajn i multimedija
Doktorske studije – Računarske mreže i sistemi
Doktorske studije – Računarstvo i informatika

Share this post

Translate »
Menu