Doktorske studije Tehnički fakultet

Planovi i programi studijskih programa III ciklusa studija na Tehničkom fakultetu

 

 
Doktorske studije – Geodezija
Doktorske studije – Saobracaj
Doktorske studije – Poljoprivreda
Doktorske studije – Inženjerska_informatika
Doktorske studije – Gradjevina
Doktorske studije – Arhitektura
 
Doktorske studije – Geodezija 2016/2017
Doktorske studije – Saobracaj 2016/2017
Doktorske studije – Poljoprivreda 2016/2017
Doktorske studije – Inženjerska_informatika 2016/2017
Doktorske studije – Gradjevina 2016/2017
Doktorske studije – Arhitektura 2016/2017