Kontakt


Studentska služba

Ul. Bijeljinska cesta 72-74, Brčko distrikt BiH

+387/49 590 605
+387/49 590 610

+387/60 319 5975

+387/49 590-615


info@eubd.edu.ba

pon-sub: 08:00-19:00h

Kontaktirajte nas

Ime (*)

Email (*)

Naslov

Poruka

Predsjednik Savjeta Univerziteta

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Predsjednik Savjeta Univerziteta i dekan Pravnog fakulteta

+387/49 590 601

BiH : +387 60/319-5971

Srbija : +381 63/593-047

Austrija : +43 664 1427929

+43-1-6069328

stankovicnedeljko@gmail.com

Rektor Univerziteta

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Rektor Univerziteta 

+387/60 319 5972

zoran.milosevic@yandex.ru

Prorektor Univerziteta

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Prorektor Univerziteta i dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

+387/60 319 5978
rudika.gmajnic01@gmail.com

Dekan Ekonomskog fakulteta

Doc. dr Anka Bulatović

Dekan Ekonomskog fakulteta

+38765/527-995

bulatovic.anka@gmail.com

Dekan Tehničkog fakulteta

Prof. dr Halid Žigić

Dekan Tehničkog fakulteta

+387 60/319-5976

halid_zigic@hotmail.com

Dekan Fakulteta političkih nauka

Prof. dr Drago Tešanović

Dekan Fakulteta političkih nauka

drago_tesanovic@yahoo.com

Sekretar Univerziteta

Mr. Albina Abidović, dipl pravnik

+387/49 590 603

+387/60 319 5973

albina_abidovic@hotmail.com

albina.a@evropskiuniverzitet-brcko.com

V.D. Šef studentske službe

Elvis Junuzović, dipl. pravnik

V.D. Šef studentske službe

+38749/590-604
elvis.eubd@hotmail.com

Tehnička podrška

Mr Smiljana Bijelović, dipl ing informatike

Tehnička podrška

+38749/590-606
+38760/319-5980

smiljana_89@hotmail.com