Evropski univerzitet Brčko distrikt

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji – rezultati

EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA     REZULTATI  ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA   ZDRAVSTVENA NJEGA U PEDIJATRIJI I GINEKOLOGIJI   Januarsko februarski rok – I termin (24.01.2013.)   R.br. Ime i prezime studenta Seminarski rad Završni ispit...

Zdravstvena njega i zaštita djeteta – rezultati

EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT PEDAGOŠKI FAKULTET     REZULTATI  ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA   ZDRAVSTVENA NJEGA I ZAŠTITA DJETETA   Januarsko februarski rok – I termin (24.01.2013.)   R.br. Ime i prezime studenta Seminarski rad Završni ispit ...

Imunologija – rezultati

EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT ORGANIZACIONA JEDINICA: ZDRAVSTVENI FAKULTET ODSJEK:FARMACIJA ; ŠKOL.2012/13 GODINA NASTAVNI PREDMET IMUNOLOGIJA   Redni broj Prezime i ime 1.parc. (bod) 2.parc. (bod) Završni ispit (bod) Seminar (bodovi) Ukupno bodova Ocjena Ppopravni završnog is Ocjena Blekić Domagoj 10 Lasetović Nermina 15 8 12 10 45 5     ZAVRŠNI ISPIT (15.1.2013.) Januarski ispitni rok POPRAVNI ZAVRŠNOG ISPITA ODRŽAT ĆE SE 1.2. 2013. GODINE U 16 SATI. U Brčkom, 15.1.2013. godine Predmetni nastavnik: H.Halilović Jasminka, vanr.prof. ______________________________          

Mikrobiologija sa parazitologijom – rezultati

EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT ORGANIZACIONA JEDINICA: ZDRAVSTVENI FAKULTET ODSJEK: SESTRINSTVO; ŠKOL.2012/13 GODINA NASTAVNI PREDMET : Mikrobiologija sa parazitologijom:   Redni broj Prezime i ime 1.parc. 2.parc. Završni ispit Seminar Ukupno bodova Ocjena Popravni završnog ispita Oocjena Ahmetović Suljo 16,5 30 10 56,5 6 Augustić Maja 9 15,5 10 34,5 5 Balkić Anel 12 19,5 31,5 10 73 7 Begović Martina 14 - 14 5 Begović Sanja - 28 10 38 5 Cickai Kinga 9 16,5 23,5 8 57 6 Dervenić Danijela 12 19,5 25 10 66,5 7 Gajić Nataša 19,5 38 10 67,5 7 Halilbašić Sabina 14 14 5 Halilović Mirela 33,5 33,5 5 Hasić Adnan 39 10 49 5 Karamović Amer 22 22 5 Knežević Danijela 10 19,5 - 29,5 5 Knežević Mirjana - 16,5 - 16,5 5 ...

Mikrobiologija sa imunologijom – rezultati

EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT ORGANIZACIONA JEDINICA: ZDRAVSTVENI FAKULTET ODSJEK: STOMATOLOGIJA    ŠKOL.2012/13 GODINA NASTAVNI PREDMET : Mikrobiologija sa imunologijom     Redni broj Prezime i ime 1.parc. (bod) 2.parc. (bod) Završni ispit (bod)   Seminar (bodovi)...

Molekularna i humana genetika – rezultati

EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT ORGANIZACIONA JEDINICA: ZDRAVSTVENI FAKULTET ODSJEK: STOMATOLOGIJA;  ŠKOL.2012/13 GODINA NASTAVNI PREDMET MOLEKULARNA I HUMANA GENETIKA     Redni broj Prezime i ime 1.parc.   2.parc.   Završni ispit   Seminar (bodovi) ...

Strani jezik I i II – rezultati

Engleski jezik 1 (dio): Aldin Šečić 6 Cvijetin Ostojić 6 Armin Begović 7 Adis Imširović 8 Muamer Huskić 7 Fehtija Brkić 7 Vladimir Uremović 6 Luka Jakić 9 Amar Dugonjić 8 Dijana Skoždopolj 10   Engleski jezik 2: Enis Muharemović 6 Amira Mujkić 6 Sulejman Mešković...

Uvod u pravo – rezultati

Spisak studenata koji su položili Uvod u pravo  Armin Mujezinović Dijana Gradinčić Amela Sofić Jovana Tešić Sanja Đurkić Merisa Hodžić Mihael Anđelović Željko Zovko

Ustavno pravo – rezultati

Spisak studenata koji su položili Ustavno pravo  Rahmanović Jasmin Lukić Zlatan Gaši Edita Agić Azra Mujkanović Ševala Suljić Sandra Stanković Darko Ibrić Anela Djedović Sabina Čedić Džemal

Translate »