STUDIJSKI PROGRAM RAČUNARSKE MRЕŽE I SISTEMI

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Branko Sarić

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Arhitektura računarskih Sistema i mreža

Prof. dr Velimir Dedić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Branko Sarić

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

01.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Interakcija čovjek računar*

Prof. dr Halid Žigić

01.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje *

Prof. dr Zoran Lalić

14.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Opšta fizika I*

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Mreže i grafovi

Prof. dr Velimir Dedić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Protokoli

 

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Teorija informacija i kodovanje

Prof. dr Adis Rahmanović

10.09.2022.

Subota

09.00h

 

Signali sistemi

Doc. dr Zijad Havić

05.09.2022.

28.09.2022.

Ponedeljak

Srijeda

09.30h

09.30h

 

Mobilne i bežične komunikacije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II

Doc. dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof. dr Halid Žigić

02.09.2022.

16.09.2022.

Petak

Petak

14.30h

14.30h

 

Elektronsko poslovanje *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI